Projektien johtaminen

Kenelle

Koulutus on suunnattu liittojen projektivastaaville.

Tavoite

Koulutuksen aikana opit johtamaan projekteja niin, että kaikilla on yhteinen käsitys sekä projektin tavoitteista, työnjaosta ja vastuista, että sen liittymisestä yhteisösi strategiaan. Saat projektityöskentelyyn luovia, päätöksen tekoa nopeuttavia ja ristiriitojen selvittämistä auttavia välineitä. Tämä helpottaa työtäsi ja jaksamistasi. Ymmärrät, mitä sinulta projektivastaavana odotetaan ja mitkä ovat tehtävään liittyvät valta ja vastuut.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa opit vertaistuen ja luentojen avulla perusasioita projektisuunnittelun ja arvioinnin välineistä, asiantuntijaorganisaation ryhmädynamiikasta ja johtamisesta. Päivien välillä tehdään omaan työhön liittyvä tehtävä.

Koulutaja: opintojohtaja, FM Merja Hanhela

Ohjelma

I päivä:
9.30 Aamukahvi
10.00 Koulutuksen tavoitteet ja virittäytyminen
10.30 Projektien tarve ja tavoitteiden määrittely
11.30 Lounas
12.30 Projektien suunnittelun, vastuiden, tiedottamisen ja arvioinnin välineet
14.00 Oman projektin suunnittelu ja välitehtävästä sopiminen
16.00 Koulutus päättyy
II päivä:
9.30 Aamukahvi
10.00 Välitehtävän purku ja arviointi
10.30 Verkostot, eri toimijoiden tehtävät ja yhteiset pelisäännöt
11.30 Lounas
12.30 Projektiorganisaation johtaminen, ryhmädynamiikka ja auktoriteetti
14.00 Projektinvetäjän vuorovaikutustaidot ja jaksaminen
16.00 Koulutus päättyy

Ajankohta

03.11.2020 - 01.12.2020

Viimeinen ilmoittautumispäivä

06.10.2020

Koulutuspaikka

TJS Opintokeskus, Helsinki

Hinta

Osallistumismaksu 210.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.