Johtamisvalmennus yhdistysten puheenjohtajille

Kenelle

Koulutus on suunnattu yhdistysten hallitusten puheenjohtajille ja eri tiimien vetäjille.

Tavoite

Koulutuksen aikana opit johtamaan toimintaanne niin, että kaikilla on yhteinen käsitys perustehtävästänne, yhdistystoimintanne arvoista sekä tavoitteista ja työnjaosta. Saat hallituksen työskentelyyn luovia ja päätöksentekoa nopeuttavia välineitä. Tämä helpottaa työtäsi ja jaksamistasi. Ymmärrät, mitä sinulta odotetaan ja mitkä ovat puheenjohtajan valta ja vastuut.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa opit vertaistuen ja luentojen avulla perusasioita yhdistyslainsäädännöstä, kokoustekniikasta, toimintaympäristön muutoksista, ryhmädynamiikasta ja vuorovaikutustyyleistä sekä motivoinnista. Päivien välillä tehdään omaan yhdistykseen tai hallitukseen liittyvä tehtävä.

Ohjelma

I päivä: Johtamisen osaamisvaatimukset
9.30 Aamukahvi
10.00 Johtajan osaamisvaatimuksista
12.00 Lounas
13.00 Johtamisen välineet
16.00 Koulutus päättyy
II päivä: Ryhmädynamiikka
9.30 Aamukahvi
10.00 Välitehtävän purku ja ryhmädynamiikka
12.00 Lounas
13.00 Motivointitaidot
15.00 Arvot jaksamisen pohjana
16.00 Koulutus päättyy

Ajankohta

26.09.2020 - 24.10.2020

Viimeinen ilmoittautumispäivä

29.08.2020

Koulutuspaikka

TJS Opintokeskus, Helsinki

Hinta

Osallistumismaksu 210.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.