Paikallisen sopimisen valmiudet

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöstön edustajille.

Tavoite

Paikallisen sopimisen suurimpina esteinä pidetään yleisesti sitä, että neuvottelijoiden välillä ei ole riittävästi luottamusta tai valmiuksia sopia paikallisesti. Tämän koulutuksen tavoitteena on saada kokonaiskuva paikallisen sopimisen nykytilasta, haasteista ja tulevaisuuden kuvista. Koulutuksessa selviää paikalliseen sopimiseen liittyvä lainsäädäntö sekä järjestöjen tai viranomaisten mahdollisuudet tukea paikallisia toimijoita. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa henkilöstön edustajien tiedotusosaamista sekä kykyä hyödyntää verkostoaan työpaikalla.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuspäivien aikana käsitellään paikalliseen sopimiseen liittyviä teemoja ja valmiuksia paikalliseen sopimiseen. Osallistujat pääsevät vaihtamaan kokemuksiaan ja hyviä käytänteitä paikallisesta neuvottelutoiminnasta ja sopimisesta. Lisäksi koulutuksessa luodaan kokonaiskuva siitä, millaisia tukirakenteita paikalliset neuvottelijat tarvitsevat ja miten luottamuksellisia suhteita voidaan vahvistaa toimijoiden välillä.

Ohjelma

1. päivä
9.30 Aamukahvi
10.00 Tervetuloa, esittäytyminen ja virittäytyminen
11.00 Paikallinen sopiminen eri aikoina ja lainsäädäntöä
12.30 Lounas
13.30 Paikallisen sopimisen nykytila ja tulevaisuuden näkymiä, järjestöjen tukimuodot
14.45 Kahvi
15.15 Paikallisen sopimisen käytännöistä
16.30 Päivä päättyy

2. Päivä
9.00 Kokemuksia neuvotteluista
10.30 Neuvotteluihin valmistautuminen ja yhteisten intressien löytäminen
12.00 Lounas
13.00 Neuvottelujen teoriaa
14.15 Kahvi
14.30 Luottamuksellisten suhteiden vahvistaminen
16.00 Päivä päättyy

Ajankohta

17.11.2020 - 18.11.2020

Viimeinen ilmoittautumispäivä

20.10.2020

Koulutuspaikka

TJS Opintokeskus, Helsinki

Hinta

Osallistumismaksu 210.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.