Neuvotteluviestinnän verkkokoulutus

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu aloitteleville henkilöstön edustajille ja yhdistystoimijoille.

Tavoite

Koulutukseen osallistunut
• Ymmärtää, mikä on viestinnän rooli neuvotteluprosessissa.
• Osaa selvittää edustettavien näkemykset neuvoteltaviin asioihin.
• Osaa suunnitella ja toteuttaa viestintää.
• Ymmärtää omia vuorovaikutustaitojaan ja osaa suunnitella omaa kehittymistään neuvottelijana

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen teemat ovat:
1. Neuvottelujen tavoitteiden asettaminen: edustettavien näkemysten selvittäminen
2. Viestintä osana neuvotteluprosessia: Viestinnän suunnittelu ja keinot. Toimittajayhteistyö.
3. Minä viestijänä: Sanaton viestintä ja vuorovaikutustaidot. Tunteet osana viestintää.

Koulutuksessa käydään läpi, millaista viestintää neuvottelujen missäkin vaiheessa tarvitaan ja mitä keinoja viestintään löytyy. Kenen kanssa henkilöstön edustaja tekee neuvotteluviestinnässä yhteistyötä ja miten tarvittaessa toimia toimittajien kanssa. Sanaton viestintä luo myös paljon merkityksiä, ja niitä sekä tunteiden säätelyä pohditaan osana vuorovaikutusta. Kaikkien teemojen rinnalla kulkee luottamuksen rakentaminen viestinnän keinoin.

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Siihen kuuluu kaksi verkkotapaamista sekä niiden lisäksi itseopiskelua. Videoituja luentoja on yhteensä noin kolme tuntia sekä luentojen lisäksi lyhyitä oppimistehtäviä. Luentojen materiaali jaetaan osallistujille. Osallistujat pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja kysymään niin kouluttajilta kuin muilta osallistujilta.

Ohjelma

27.10.-27.11.2020, TJS Opintokeskuksen verkkoalusta
Yhteiset verkkokokoontumiset itseopiskelun lisäksi:
27.10.2020 klo 9-10 Koulutuksen eteneminen ja orientoiva tehtävä
24.11.2020 klo 9-10 Opiskelun sujumisen seuranta ja arviointi

Ajankohta

27.10.2020 - 27.11.2020

Viimeinen ilmoittautumispäivä

01.10.2020

Koulutuspaikka

Linkki koulutusalustalle lähetetään ilmoittautuneille. , Verkkokoulutus

Hinta

Osallistumismaksu 125.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.