Henkinen työsuojelu - Välineitä työhyvinvoinnin edistämiseen henkilöstön edustajille

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu kaikille työsuojelutehtävistä kiinnostuneille henkilöstön edustajille: Erityisesti työsuojeluvaltuutetuille, -asiamiehille, -varavaltuutetuille ja työsuojelutoimikuntien jäsenille ja varajäsenille.

Tavoite

Koulutuksessa tutustutaan henkisen työsuojelun sisältöön, eri toimijoiden rooleihin sekä tuetaan osallistujien omaa hyvinvointia tehtävässä jaksamisen edistämiseksi.
1. Saat käytännön välineitä henkisen työsuojelun ennaltaehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Opit mm. miten työpaikan psyko-sosiaalisia riskitekijöitä voidaan kartoittaa ja laatia kuormittumista ennaltaehkäisevä työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma.
2. Opit keinoja häirinnän ennaltaehkäisyyn ja häirintätilanteiden selvittämiseen työyhteisön omin toimin.
3. Saat myös omaa hyvinvointia ja jaksamista edistävää tukea työsuojelutehtävässäsi.

Koulutuksen kuvaus

Koulutus kestää päivän ja koostuu luennoista ja osallistujien omasta työskentelystä, joka mahdollistaa oppimisen toisilta osallistujilta.

Ohjelma

Koulutus siirrettiin verkkoon.
9:00-12:00 Teemana työhyvinvointi
- työhyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset
- työhyvinvoinnin kehittäminen työyhteisön omin toimin
- psyko-sosiaalisten riskien kartoitus kuormitusanalyysin avulla
- työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman laatiminen
12:00-13:00 Lounastauko
13:00-14:30 Teemana epäasiallinen kohtelu
- epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisy, mitä on epäasiallinen kohtelu
- epäasiallisen kohtelun tilanteen ratkaiseminen - case-harjoituksia
14:45-16:00 Teemana epäasiallinen kohtelu
- eri osapuolien toiminta epäasiallisen kohtelun tilanteissa

Ajankohta

20.10.2020 - 20.10.2020

Viimeinen ilmoittautumispäivä

13.10.2020

Koulutuspaikka

Verkkokoulutus

Hinta

Osallistumismaksu 125.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.