Arkistoinnin perusteet järjestötyöntekijöille

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti ammattijärjestöjen henkilöstölle ja arkistoinnista vastaaville toimihenkilöille.

Tavoite

Tavoitteena on, että koulutukseen osallistunut:
- tuntee arkistoalan keskeiset käsitteet, normit ja ohjeet
- ymmärtää järjestöarkiston säilyttämisen merkityksen
- tietää mitä ja miten järjestön asiakirjoja pitää säilyttää
- omaa esiymmärryksen sähköisten asiakirjojen arkistoinnin haasteista
- tuntee järjestöarkiston loogisen rakenteen
- osaa etsiä tietoa arkistointiin liittyvistä palveluista

Koulutuksen kuvaus

Ammattijärjestöjen asiakirjojen arkistoimista ohjaavat erilaiset käsitteet, normit, ohjeet, säilytysajat ja -muodot. Järjestön toiminta määrittelee sen, millainen ja miten laaja arkistosta muodostuu. Hyvin järjestetty ja looginen asiakirjojen arkistointi toimii järjestön muistivarantona ja tehostaa toimintaa. Koulutuksessa perehdytään paperiasiakirjojen ohella sähköisten aineistojen tuomiin haasteisiin.

Kouluttaja: Toimihenkilöarkiston johtaja Arto Alajoutsijärvi

Ohjelma

8.30 Koulutustila avautuu
9.00 Aloitus ja esittäytyminen
Arkistotoimeen liittyvät käsitteet, normit ja ohjeet
Arkiston merkitys: järjestön muistivarantona ja toiminnan tehostajana
10.15 Tauko
10.25 Arkistoitavat asiakirjat, säilytysaika ja muoto: sähköisenä tai paperilla?
Sähköisten aineistojen haasteet arkistoinnin kannalta
Käytännön arkistointiohjeita
Järjestöarkiston loogisen rakenteen muodostaminen
11.15 Tauko
11.25 Toimihenkilöarkiston palveluiden esittelyä tietokannoista
12.00 Koulutus päättyy

Ajankohta

15.10.2020 - 15.10.2020

Viimeinen ilmoittautumispäivä

02.10.2020

Koulutuspaikka

Verkkokoulutus

Hinta

Osallistumismaksu 65.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.