Studia Generalia -luento: Työelämätilastoinnin uudistus – miten se ammattiliittoja koskee?

Kenelle

Studia generalia on suunnattu erityisesti liittojen työelämätilastoja seuraaville asiantuntijoille.

Tavoite

Koulutuksen tavoite on esitellä ILO:n uutta tilastointitapaa sekä lisätä ymmärrystä siitä, miten työelämätilastot ja ammattijärjestötoiminta liittyvät toisiinsa.

Koulutuksen kuvaus

Työelämä muuttuu moneen suuntaan. Tilastokeskus seuraa työelämän tilastojen avulla näitä muutoksia. Tilastointi muuttuu hitaammin kuin työelämä, mutta viime lokakuussa Kansainvälisen työjärjestö ILO otti askelen kohti työmarkkinamuutosten kattavampaa tilastointia, kun ILOn työtilastokokous (ICLS) hyväksyi uuden kansainvälisen ammattiasemaluokituksen. Uudistuksen todennäköisesti suurin mullistus on täysin uuden ammattiaseman ”dependent contractor” käyttöönotto tilastoinnissa.

Uudistuksen käyttöönotto kestää, mutta nyt tätä uudistusta ja sen taustoja avaa Tilastokeskuksen erikoistutkija, YTT Hanna Sutela.

Työnteon moninaistuvat muodot ja erityisesti työ palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastoon jäävällä harmaalla alueella puhututtavat meillä ja muualla. Tällä luennolla keskitytään erityisesti työn itsenäisyyteen liittyviin tilastointikysymyksiin. Tilastokeskus lukee itsensätyöllistäjiksi yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit ja apurahansaajat. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on reilut 170 000 itsensätyöllistäjää. Määrä on kasvava, eikä tilastointi tavoita ilmiön monimuotoisuutta.
Samalla kun itsensätyöllistäjien määrä kasvaa, keskustelu epäkohdista on voimistunut. Epäkohdat kiteytyvät sosiaalisen turvaverkon repaleisuuteen ja toimeentulon tasoon. Paineet uudistaa työttömyysturvajärjestelmää ja eläkejärjestelmää ovat kasvaneet. Nämä paineet koskevat myös ammattiliittojen toimintaa. Erityisesti, koska itsensätyöllistäjän toimeentulon taso on pitkälti riippuvainen henkilökohtaisesta neuvotteluvoimasta. Jos neuvotteluvoima on heikko, heijastuu tämä suoraan toimeentuloon. Neuvotteluvoiman voimakkuus tai itsensätyöllistäjän aseman tosiasiallinen itsenäisyys ei näy tilastoissa nyt mitenkään. Luennolla pohditaan, voisiko se uudistuksen jälkeen näkyä, voisiko työn itsenäisyys olla yksi tilastoluokituksen perusta.

Neuvotteluvoima on ammattijärjestöjen kannalta keskeinen asia, sillä keskustelua itsensätyöllistäjien työehtosopimustoiminnasta käydään. Jos itsensätyöllistäjän katsotaan olevan yrittäjän asemassa, määritellään heidät usein elinkeinonharjoittajiksi, jolloin työn ehtojen määrittäminen työehtosopimuksella olisi kilpailulain vastaista. Jos heidät määriteltäisiinkin epäitsenäisiksi työntekijöiksi, he olisivat työtekijän asemassa.

Ennen luentoa on mahdollisuus käydä kahvilla ravintola Pasilan Pöydässä.

Ohjelma

Luento alkaa 9.30 ja päättyy 11.00

Ajankohta

11.04.2019 - 11.04.2019

Viimeinen ilmoittautumispäivä

29.03.2019

Koulutuspaikka

TJS Opintokeskus, Helsinki

Hinta

Osallistumismaksu 0.00

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.