Muutoksen monet näkökulmat -verkkolähetys

Kenelle

Luento on suunnattu ammattiyhdistysliikkeen asiantuntijoille ja muille kiinnostuneille

Tavoite

Luennolla VTT Jaana Näsänen avaa uusia näkökulmia muutokseen. Jaana Näsänen osoittaa väitöstutkimukseensa pohjaten perinteisesti ymmärretyn muutosvastarintakäsitteen ongelmallisuuden ja avaa muutosten monitahoisuutta ja ristiriitaisuutta.

Koulutuksen kuvaus

yöelämä muuttuu jatkuvasti yhä joustavammaksi, liikkuvammaksi ja digitalisoituneemmaksi. Organisaatiot pyrkivät vastaamaan näihin työelämän muutoksiin muuttamalla työskentelyolosuhteita ja -tapoja. Yksi, hyvin tavanomainen tapa vastata tällaisiin muutoksiin on työtilamuutos, jonka uskotaan myös auttavan toimintatapojen muutokseen. Työtilamuutosesimerkin kautta luennolla pohditaan:

1) Muutosasenteita: mitä ne oikeastaan ovat?
2) Puolustavia ja vastustavia asenteita muutoksessa: kertovatko ne enemmän ihmisestä vai muutoksesta?
3) Tukemista ja vastustusta suhteessa itseen: millä tavalla muutosta puolustetaan ja vastustetaan?
4) Muutoksessa mahdollisesti syntyviä vastakkainasetteluja: voidaanko muutoksessa syntyvää vastakkainasettelua estää?

Perinteisesti ymmärretty muutosvastarinta on ongelmallinen käsite. Sen sijaan muutos on monitahoinen ja ristiriitainen. Luennolla pohditaan myös tapoja, kuinka eri näkökulmat voisivat tulla huomioiduksi muutoksessa ja miten eri näkökulmia - myös vastustavia näkökulmia - voisi hyödyntää muutoksessa.

Luennoitsija VTT Jaana Näsänen on tutkinut tuoreessa väitöskirjassaan organisaatiomuutosten tukemista ja vastustamista suomalaisessa suuryrityksessä kolmen vuoden ajan. Hänen väitöskirjansa löytyy täältä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3298-7

Luentoa voi seurata vain suorana, sitä ei siis nauhoiteta.

Ohjelma

09.30 Koulutus alkaa
10.30 Keskustelua
11.00 Koulutus päättyy

Ajankohta

27.09.2018 - 27.09.2018

Viimeinen ilmoittautumispäivä

19.09.2018

Koulutuspaikka

verkkoluento , Verkkokoulutus

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.