Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille 2018-19 TL14 (9pv)

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti akavalaisille ja STTK:laisille asiantuntijoille, jotka toimivat muissa kuin lakimiestehtävissä ja palvelevat jäseniään työoikeudellisissa kysymyksissä. Koulutus soveltuu myös muille liitossa työskenteleville.
Liiton lakimiestehtävissä toimiville kokonaisuus ja yksittäiset koulutuspäivät sopivat työoikeuden kertaus- ja täydennyskoulutukseksi.

Tavoite

Koulutukseen osallistunut
- tuntee työoikeuden perussisällön, lainsäädäntöprosessin ja löytää työoikeuden tietolähteet tietää työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
- osaa neuvoa jäsenkuntaa työsuhteen solmimiseen ja päättämiseen liittyvissä kysymyksissä
- tuntee työaikalakiin, vuosilomalakiin sekä erilaisiin perhe- ym. vapaisiin liittyvät asiat
- tuntee yhteistoimintalain perussisällön ja siihen liittyviä käytännön sovelluksia sekä työriitojen sovitteluun liittyvät asiat
- tuntee työelämän tietosuojaan, immateriaalioikeuteen ja työsuhdekeksintöihin liittyvät kysymyksiä.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa käsitellään ammattiliittojen asiamiesten työssä keskeisiä työlainsäädännön kysymyksiä. Julkisen sektorin asiamiehille on lisäksi oma koulutuspäivä. Koulutukseen sisältyy teoriaopetusta, käytännön työhön liittyviä ennakkotehtäviä sekä koulutuspäivien aikana tehtäviä harjoituksia ja keskusteluja osallistujille tärkeistä työoikeuden kysymyksistä.

Koulutuspäivät ovat: 13.11 ja 27.11.2018 sekä 22.1.,12.2., 6.3., 28.3., 9.4., 7.5., ja 21.5.2019

kouluttajat:
Professori Seppo Koskinen, Turun yliopisto: työoikeuden perusteet, julkisen sektorin erityiskysymykset

Asianajaja, VT Jarkko Pehkonen, Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy: Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet, Yhteistoiminta ja työriitojen käsittelyjärjestelmä

VT Heikki Meskanen, Lakiasiaintoimisto VT Heikki Meskanen Oy: Työsopimus

Työsuhdelakimies OTK Timo Voutilainen, Suomen Ekonomit ry: Työaikalaki ja matka-aika

Lakimies, VT Kari Eskola, Akavan Erityisalat: Vuosiloma ja työstä poissaolot

Toimitusjohtaja, VT Pekka Kähkönen, LexAuctor Oy: Immateriaali-oikeudet, työelämän tietosuoja ja työsuhdekeksinnöt

Työttömyyskassan johtaja Outi Mäki IAET-kassa: Työttömyys-turva

Marina Sirola, Eläketurvakeskus: Työeläkejärjestelmä

Ajankohta

13.11.2018 - 21.05.2019

Viimeinen ilmoittautumispäivä

29.10.2018

Koulutuspaikka

TJS Opintokeskus, Helsinki

Hinta

Osallistumismaksu 1320.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.