Arkistoi olennainen yhdistystieto talteen

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu liittojen ja yhdistysten toimihenkilöille ja sihteereille.

Tavoite

Koulutuksessa opit arkistoalan keskeiset käsitteet, säädökset ja ohjeet sekä mitä yhdistyksen asiakirjoja pitää säilyttää ja miten, jotta arvokas historiatieto säilyy. Koulutuksessa saat käytännön neuvoja yhdistyksen asiakirjojen loogista järjestämistä varten.

Koulutuksen kuvaus

Yhdistysten asiakirjojen arkistoimista ohjaavat erilaiset käsitteet, säädökset, ohjeet, säilytysajat ja -muodot. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse säilyttää. Yhdistyksen toiminta määrittelee sen, millainen ja miten laaja arkistosta muodostuu. Hyvin järjestetystä arkistosta tieto löytyy helposti. Perinteisten paperiasiakirjojen ohella sähköiset aineistot tuovat uusia haasteita yhdistysten arkistonhoidolle.

Kouluttaja: arkistonjohtaja Arto Alajoutsijärvi Toimihenkilöarkistolta

Ohjelma

16.30 Kahvi
17.00 Aloitus ja esittäytyminen
Arkistotoimeen liittyvät käsitteet, säädökset ja ohjeet
Arkiston merkitys: yhdistyksen muisti ja toiminnan tehostaja
Arkistoitavat asiakirjat, säilytysaika ja muoto: sähköisenä vai paperilla?
18.15 Tauko
18.30 Käytännön arkistointiohjeita
Toimihenkilöarkiston palveluiden esittelyä tietokannoista
19.30 Koulutus päättyy

Ajankohta

28.03.2019 - 28.03.2019

Viimeinen ilmoittautumispäivä

17.03.2019

Koulutuspaikka

TJS Opintokeskus, Helsinki

Hinta

Osallistumismaksu 60.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.