Föreningskunskap åt nya styrelsemedlemmar

Kenelle

Utbildningen är riktad åt nya styrelsemedlemmar eller föreningsaktiver, som funderar på att ta emot plats i styrelsen.

Tavoite

Utbildningens mål är att utbereda nya styrelsemedlemmar att ta sin roll i föreningen. Vi lär oss om föreningslag och föreningens stadgar. Vi bekantar oss med ansvarsfrågor och lär oss metoder med vilka man kan öka tillit mellan medlemmarna samt förbinda och motivera föreningens och styrelsens medlemmar till verksamhet.

Koulutuksen kuvaus

Vi diskuterar om olika sätt att planera föreningens aktiviteter. Hos utbildningen jobbar vi med engagerande inlärningsmetoder – det vil säga att vi över i praktik metoder, som kan används för att aktivera föreningen. Motivation och förbindning ökar när föreningens huvuduppgift är klar och verksamhet svarar på medlemmarnas behov.

Utbildare: Inka Ukkola, TJS Opintokeskus

Ohjelma

Program
9.30-10.00 Kaffe, välkomst
10.00 Orientering, introducering. Hurdana föreningar finns det. Obligatoriska krav åt styrelser & styrelsemedlemmarnas ansvar.
11.30 Paus
11.40 Hurdana verksamhetsplaner och årsberättelser vaknar intresse mot föreningens aktiviteter
12.00 Lunch
13.00 Meningsful arbetsfördelning i styrelsen. Motivering & aktivering.
14.00 Kaffe
14.30 So här drar man årsklockan och planerar framtid lätt och roligt
16.00 Sammanfattning, ände

Ajankohta

09.03.2019 - 09.03.2019

Viimeinen ilmoittautumispäivä

09.02.2019

Koulutuspaikka

TJS Studiecentral , Helsinki

Hinta

Osallistumismaksu 125.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.