Ammattiliitot yhteiskunnallisina vaikuttajina

Kenelle

Koulutus on suunnattu vasta vähän aikaa keskusjärjestössä tai liitossa työskennelleille asiantuntijoille/toimitsijoille, jotka ovat jo ehtineet tutustua oman liittonsa toimintaympäristöön ja hahmottaneet liittonsa ja keskusjärjestön toiminnan perustan.

Tavoite

Tavoitteena on, että osallistujat
• täydentävät kokonaiskuvaansa palkansaajajärjestöjen toiminnasta
• hahmottavat järjestöjen erilaisia toimintatapoja ja pääset vertailemaan niitä
• ymmärtävät, miten palkansaajajärjestöt asettavat tavoitteitaan ja miten prosessit ja toimintatavat tukevat tavoitteisiin pääsemistä
• hahmottavat paremmin omaa työntekijärooliaan ay-toiminnan kokonaisuudessa
• verkostoituvat muiden osallistujien kanssa.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen teemoina ovat järjestötoiminta, sopimus- ja neuvottelutoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja viestintä. Näitä teemoja käsitellään ja osaamista syvennetään asiantuntijapuheenvuorojen ja osallistujien yhteisten pohdintojen pohjalta. Yhteistä keskustelua ja pohdintaa täydennetään koulutuspäivien väliin tulevilla verkkoluennoilla.

Ohjelma

1. jakso: Järjestötoiminta, 14.-15.3.2018, Kiljavan opisto, Nurmijärvi
• Miten ay-järjestöjen toiminnan tavoitteet, rakenteet ja toimintatavat eroavat
• Työelämän ja yhteiskunnan kehittymisen linjat ja niiden vaikutus ammattijärjestöjen toimintaan ja rakenteisiin
• Järjestäytymiseen vaikuttaneet tekijät ja historiallinen muutos
• Jäsenhankinta – kenen tehtävänä?

Asiantuntijaluento verkossa 10.4.2018, klo 10-11 Uudet työn muodot

2. jakso: Sopimus- ja neuvottelutoiminta, 25.-26.4.2018, Original Sokos Hotel Pasila, Helsinki
• Edunvalvonnan sisällön muutos
• Liittojen sopimus- ja neuvottelutoiminta
• Miten paikallinen sopiminen haastaa ay-toimintaa?
• Kansainvälinen vaikuttaminen

Asiantuntijaluento verkossa 22.5.2018, klo 10-11: SASK: ammattiliittotoiminta maailmalla

3. jakso: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja viestintä 7.-8.6.2018,
Kongressikeskus Majvik, Kirkkonummi
• Valtion päätöksentekoon vaikuttaminen
o Ammattijärjestön vaikuttamisen paikat
o Yhteistyö kansanedustajan kanssa
• Vaikuttaminen perinteisen ja sosiaalisen median kautta – median ja järjestön näkökulma

Ajankohta

14.03.2018 - 08.06.2018

Viimeinen ilmoittautumispäivä

14.02.2018

Koulutuspaikka

Kiljavan opisto, Nurmijärvi Hotelli Pasila, Helsinki Kongressikeskus Majvik, Kirkkonummi

Hinta

Osallistumismaksu 1800.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.