Verkkolähetys: Apurahatutkijan työhyvinvointi - miten sitä voisi ehdistää

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu apurahatutkijoille, heidän ammattiliitoilleen ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Tavoite

Verkkoluennolla käsitellään Maatalousyrittäjien Eläkekassan kanssa toteutetussa hankkeessa havaittuja apurahatutkijan työhyvinvoinnin haasteita ja etsitään mahdollisuuksia työhyvinvointia.

Koulutuksen kuvaus

Verkkoluennolla Työhyvinvointia apurahatutkijoille hankkeen vetäjä, kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki kertoo hankkeen tuloksia ja sen tuottamia kysymyksia. Luennolla pohditaan myös jatkomahdollisuuksia.

Ohjelma

Verkkoluento käynnistyy kello 10 ja päättyy kello 11.30. Luennolla on mahdollisuus käydä chat-keskustelua. Luento nauhoitetaan. Luento on osa Melan rahoittamaa Työhyvinvointia apurahatutkijoille -hanketta.

Ajankohta

09.11.2017 - 09.11.2017

Viimeinen ilmoittautumispäivä

01.11.2017

Koulutuspaikka

Verkkolähetys/TJS Opintokeskus, Verkkokoulutus

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.