Paikallisen sopimisen valmiudet

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöstön edustajille.

Tavoite

Koulutuksessa saat kokonaiskuvan paikallisen sopimisen nykytilasta ja miten paikallista sopimista voi edistää. Opit, miten lainsäädäntö vaikuttaa paikalliseen sopimiseen ja hahmotat, miten ja missä tapauksissa taustajärjestö tukee. Vahvistat taitojasi neuvotella paikallisesti sekä luoda luottamuksellisia suhteita työpaikalla.

Koulutuksen kuvaus

Paikalliseen sopimiseen suurimpina esteinä pidetään sitä, että ei ole riittävästi luottamusta ja valmiuksia sopia paikallisesti. Tällöin ei päästä kehittävään yhteistyöhön ja löydetä yhteisiä tavoitteita.
Koulutuksessa käsitellään paikalliseen sopimiseen liittyvää lainsäädäntöä ja osallistujat pääsevät vaihtamaan kokemuksiaan ja hyviä käytänteitä paikallisesta neuvottelutoiminnasta ja sopimisesta. Koulutuksessa luodaan kokonaiskuva siitä, miten luottamuksellisia suhteita voidaan vahvistaa

Ohjelma

1. päivä
9.00 Aamukahvi
9.30 Tervetuloa, esittäytyminen ja virittäytyminen
10.30 Paikallinen sopiminen eri aikoina ja lainsäädäntöä
12.30 Lounas
13.30 Paikallisen sopimisen nykytila ja tulevaisuuden näkymiä, järjestöjen tukimuodot
14.45 Kahvi
15.15 Paikallisen sopimisen käytännöistä
16.30 Päivä päättyy

2. Päivä
9.00 Kokemuksia neuvotteluista
10.30 Neuvotteluihin valmistautuminen ja yhteisten intressien löytäminen
12.00 Lounas
13.00 Neuvottelujen teoriaa
14.15 Kahvi
14.30 Luottamuksellisten suhteiden vahvistaminen
16.00 Päivä päättyy

Ajankohta

04.10.2018 - 05.10.2018

Viimeinen ilmoittautumispäivä

17.09.2018

Koulutuspaikka

TJS Opintokeskus, Helsinki

Hinta

Osallistumismaksu 225.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.