Työsuojelu asiantuntijatyössä

Kenelle

Koulutus on suunnattu uusille työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojelupäälliköille. Luento sopii myös luottamusmiehille tai yt-elinten edustajille, joita kiinnostaa, millaiset asiat kuuluvat työsuojelun käsiteltäväksi.

Tavoite

Koulutuksessa saat yleiskäsityksen siitä, mitä työturvallisuudella ja työsuojelulla tarkoitetaan fyysisesti turvallisessa toimisto- tai asiantuntijatyössä.

Koulutuksen kuvaus

Sana työsuojelu yhdistyy helposti mielikuviin suojakypäristä ja hitsauslaseista. Saatetaan jopa ajatella, ettei toimistotyössä tarvitse tehdä työsuojelua, koska työ on ”turvallista”. Todellisuudessa fyysiset tapaturmariskit on saatu niin hyvin hallintaan, että suurimmat työterveyskustannukset aiheutuvat tällä hetkellä henkisistä riskeistä: työpaikkakiusaamisesta, työuupumuksesta sekä niiden seurannaisvaikutuksista kuten masennuksesta ja päihdeongelmista. Tällä luennolla saat perustietoa siitä, miten näitä inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti kalliita terveysongelmia ratkotaan ja ennaltaehkäistään.

Linkki koulutukseen lähetetään osallistujille sähköpostitse.

Ohjelma

klo 10 Aloitus
Mitä henkinen työsuojelu on – millaisia työvälineitä sen tekemiseen löytyy.
Esimerkkejä henkisen työsuojelun haasteista: organisaatiomuutokset, liiallinen kuormittuminen, työpaikkakiusaaminen.
klo 11 lopetus

Ajankohta

14.03.2018 - 14.03.2018

Viimeinen ilmoittautumispäivä

28.02.2018

Koulutuspaikka

Verkkokoulutus

Hinta

Osallistumismaksu 0.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.