Tiimityötaidot asiantuntijan työssä

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu STTK:n ja Akavan toimihenkilöille, asiantuntijoille ja esimiehille.

Tavoite

Opit ryhmän johtamista niin että työskentely motivoi jäseniä, on tavoitteellista ja sitouttaa.

Koulutuksen kuvaus

Tiimityöskentely on arkipäiväistynyt erityisesti asiantuntijatyössä. Tiimien ajatellaan olevan ”itseohjautuvia ja luovia” ilman määrätietoista johtamista. Näin useinkaan ei käy, vaan toimintaa saattavat johtaa äänekkäimmät, kunnian- tai vallanhimoisimmat jäsenet tai sitten häiriintynyt ryhmädynamiikka suistaa tiimin perustehtävän jonnekin syrjään. Tiimejä on opittava johtamaan, sillä niistä saadaan toki luovia ja jäseniään sitouttavia. Ammattijärjestöjen toimintaprosessit, arvot ja ryhmädynamiikka lisäksi poikkeavat mm. yksityisten tai julkisen sektorin organisaatioiden vastaavista, mikä hämmentää erityisesti kokemattomia järjestötyöntekijöitä mm. päätöksenteon vaiheiden ymmärtämisessä.

Koulutus koostuu johdantoluennoista ja osallistujien työskentelystä, joiden avulla opit perusasioita tiimien kehitysvaiheista, järjestöistä työpaikkoina, luottamuksen ja tiimin pelisääntöjen merkityksestä, ryhmädynamiikasta, tiimirooleista, vallasta ja vastuusta tiimissä sekä motivoinnista.

Kouluttaja opintojohtaja Merja Hanhela, TJS Opintokeskus

Ohjelma

10.00 Orientoituminen päivän työskentelyyn
10.30 Järjestöt työpaikkana
11.00 Tiimin dynamiikka ja ohjaaminen muutoksissa
12.00 Lounas
13.00 Valta, vastuut, roolit
15.00 Miten parannan omia tiimityötaitojani?
16.00 Koulutus päättyy

Ajankohta

05.09.2018 - 05.09.2018

Viimeinen ilmoittautumispäivä

29.08.2018

Koulutuspaikka

TJS Opintokeskus, Helsinki

Hinta

Osallistumismaksu 125.00

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.