Apua ja ohjeistusta häiritsevän palautteen kohtaamiseen työssä

TJS Opintokeskus ja Osuuskunta Mediakollektiivi ovat työstäneet verkkosivustoa, joka tarjoaa apua häiritsevän palautteen käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn.

Häiritsevää palautetta on kaikki viestintä, jonka toinen osapuoli kokee häiritseväksi, loukkaavaksi ja jopa uhkaavaksi, ja pahimmillaan se heikentää työhyvinvointia. Tyypillisimmillään häiritsevä palaute on verkkovälitteistä.

Häiritsevän palautteen tarkoitus voi olla mitätöidä asiantuntijan työtä virheellisin tai harhaanjohtavin perustein tai saada hänet vetäytymään julkisuudesta. Häiritsevä palaute voi kuormittaa arkista työtä, vahingoittaa työyhteisöä ja loukata asiantuntijuutta syvästi.

Ratkaisukeskeinen verkkoaineisto sopii sekä akuuttiin avuntarpeeseen että ennakoivaan perehtymiseen. Sivustolta saa esimerkiksi ohjeita, keneltä pyytää apua ja mikä on kenenkin vastuulla. Oppiaineistona se soveltuu sekä itsenäiseen opiskeluun että yhteiseen käyttöön työpaikoilla ja oppilaitoksissa. 

Sivusto koostuu kolmesta näkökulmasta: asiantuntijan, hänen esimiehensä ja työyhteisönsä sekä yhteisön maineen.

Materiaali julkaistaan kevään kuluessa.

Verkkosivuhankkeen toteuttajat ovat Osuuskunta Mediakollektiivi ja TJS Opintokeskus. Yhteistyökumppanit ovat Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK), Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) sekä Opettajien ammattijärjestö OAJ, Tieteentekijöiden Liitto, Sosiaalialan ammattijärjestö Talentia ja KT Kuntatyönantajat. Rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Työsuojelurahasto.

Lisätietoja

Hankkeen koordinaattori Sikke Leinikki, TJS Opintokeskus

Julkaisuaika: 
Torstai, helmikuu 14, 2019