Ammattijärjestötoimijan vertaistukiohjelma

Ammattijärjestötoimijan vertaistukiohjelma

Ammattijärjestötoimijan vertaistukiohjelma palvelee sellaisia osaamistarpeita, joissa toiminnan haasteisiin ei löydy valmiita ratkaisumalleja. Käytännön esimerkki voi olla tilanne, jossa luottamusmiehen työpaikalla vallitsee haasteellinen neuvotteluilmapiiri. Se pitäisi saada käännettyä rakentavaksi, mutta samat keinot, jotka auttavat yhdellä työpaikalla, eivät välttämättä toimi toisella. Se, mitä järjestö voi tehdä, on järjestää vertaisryhmätapaamisia samassa tai samankaltaisessa tilanteessa oleville aktiiveilleen.

Ohjatussa ryhmässä voidaan eritellä tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä, vertailla kokemuksia ja pohtia ratkaisuvaihtoehtoja. Ryhmän tuki auttaa myös ottamaan etäisyyttä, mikäli tilanteessa nyt toimitaan enemmän tunteella kuin järjellä.

Tapaamisissa toimiminen on erilaista kuin perinteiseen koulutukseen osallistuminen. Tapaamiset kestävät kolmisen tuntia ja osallistujilla on aktiivinen rooli. Järjestön asiantuntijan tehtävänä on kuunnella ja kommentoida sekä tarpeen tullen oikaista virheellisiä käsityksiä. TJS Opintokeskuksen kouluttaja ohjaa ja dokumentoi tilaisuudet, jolloin järjestön asiantuntija voi keskittyä asiakysymyksiin.

TJS tuo vertaistukiohjelman toteuttamiseen menetelmäosaamista, järjestö oman jäsenkuntansa ja edunvalvonnan osaamista. Tapaamisten sarjan voi tilata erilaisille kohderyhmille: yhdistyspuheenjohtajille, jäsenhankkijoille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, ammattijärjestöjen työntekijöille...

Vertaistukiohjelma kannattaa tilata niin, että tapaamisia on useampi, esim. viisi kertaa. Tapaamisten määrä ja ohjelman tavoitteet sovitaan järjestön kanssa yhdessä. Hinta määrittyy tapaamisten lukumäärän perusteella. Esimerkiksi viiden tapaamiskerran ohjelman hinnaksi tulee 3250 euroa. Hintaan sisältyy ohjelman suunnittelu yhteistyössä järjestön kanssa, tapaamisten vetäminen, muistiot joihin on kirjattu syntyneet oivallukset sekä loppuraportti ohjelmasta järjestön kehittämistyötä varten.

Tiedustelut: Päivi Lohi-Aalto tai Inka Ukkola

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.