Vuoden Välkky 2017 ehdokkaat

02.11.2017
Katso, millaisia Välkky-ehdotuksia on tullut ja äänestä suosikkiasi. Ehdotuksista saat myös vinkkejä oman yhdistyksesi toimintaan.

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS jakaa joka vuosi Vuoden Välkky -palkinnon sellaisesta ammattiyhdistyksen toiminnasta tai ideasta, mikä on edesauttanut yhdistyksen kehittymistä, vaikuttavuutta, jäsenpalvelua tai jäsenten yhteenkuuluvuutta. Lue ehdotukset perusteluineen ja käy äänestämässä torstaihin 30.11. mennessä. Eniten ääniä kerännyt ehdokas saa yleisöäänestyspalkinnon. TJS:n hallitus valitsee virallisen voittajan. Voittajat julkistetaan joulukuussa.


 

1. Nuorten aktivoiminen mukaan toimintaan, Helena Hangaslahti, ammattiosasto 165, Tehy ry

Helena Hangaslahti on saanut ammattiosastotoimintaan mukaan nuoria tehyläisiä järjestämällä uudentyyppisiä jäsentapahtumia. Erityisesti liikunnalliset tapahtumat ovat olleet suosittuja. Ilmajoogaan riitti väkeä jonoksi asti. Lisäksi hän hoitaa sihteerin työt aktiivisesti ja moitteettomalla täsmällisyydellä.

Paikallisyhdistyksen jäsentapahtumat ovat tärkeä jäsenviestinnän foorumi ja jäsenpidon muoto. Uudistamalla jäsentapahtumia sellaisiksi, että ne houkuttelevat myös nuoria mukaan, Helena Hangaslahti on luonut kasvualustaa koko järjestötoiminnan pysymiselle ajassa kiinni.

2. Houkuttelevien, pitkien jäsentapahtumien järjestäminen, Kirsti Suokas, Lapin Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry, Palkansaajajärjestö Pardia

Yhdistyksen sihteeri Kirsti Suokas on onnistunut luomaan jäsentapahtumia, jotka keräävät erittäin laajan osallistujajoukon. Se on ansiokasta alueella, jossa maantieteelliset välimatkat ovat pitkiä ja jäsentapahtumien järjestäminen siksi erityisen haastavaa.
Suokas on järjestänyt yhdistyksen jäsenille useita pidennettyjä viikonloppureissuja mm. Prahaan, Riikaan, Vilnaan ja Tallinnaan. Mukana on ollut n. 40-50 jäsentä. Pitkään kestävillä matkoilla on aikaa tutustua toisiin ja päästä jakamaan yhteisiä asioita.

Kirsti tekee sydämellään työtä jäsenten hyvinvoinnin eteen.

3. Nuorten houkuttelu mukaan ja verkostoiminen, Piia Rannikko, Huittisten seudun ammattiosasto 618, SuPer ry

Piia Rannikon aktiivisuuden, positiivisuuden ja lannistumattomuuden vuoksi oman alan nuoria jäseniä on saatu osallistumaan toimintaan, verkostoitumaan ja tulemaan tietoisiksi ammattiliitosta ja ammattiosastosta sekä niiden tarpeellisuudesta ja tärkeydestä nuorille jäsenille.

Ammattiosaston nuorten jäsenten iltoja on aiemmin jouduttu toistuvasti perumaan osallistujamäärän ollessa nolla. Piia Rannikko tarttui tähän haasteeseen ja sitkeästi jatkoi yrittämistä ja keksi koko ajan uutta ja innostavaa tekemistä ja uusia kohteita. Piia Rannikon työn tuloksena nuorten iltojen osallistujamäärä on pikkuhiljaa noussut. Kun nuoria jäseniä on saatu mukaan jäseniltoihin, heille on myös saatu tehokkaasti jaettua tietoa ammattiliiton ja ammattiosaston toiminnasta nuorten jäsenten näkökulmasta.

Piia Rannikko on ollut mukana järjestämässä kahden eri ammattiosaston nuorille suunnattua jäseniltaa, jossa tarkoituksena oli verkostoitua toisen ammattiosaston nuorten kanssa jakaen kokemuksia ja ideoita. Tämä kuitenkin kariutui, koska vain oman ammattiosaston nuoret ilmoittautuivat mukaan. Tästä huolimatta suunnitelmissa on järjestää myös jatkossa toimintaa nuorille yhdessä lähialueiden ammattiosastojen kanssa.

Nuorten jäsenten on helppo lähestyä Piiaa, sillä hän on itsekin nuori, positiivinen, energinen ja innostava. Häneltä on helppo kysyä neuvoa ja hän ottaa asioista selvää.

4. Tehtävälleen omistautunut ja osaava Espoon kaupungin pääluottamusmies Pekka Rastas, Tehy ry

Pekka Rastas on erittäin kokenut ja pätevä henkilöstön edustaja. Hän on aloittanut tehyläisenä luottamusmiehenä vuonna 1990 ja pääluottamusmiehenä vuonna 2006.

Pekka Rastas on edustanut jäsenistöä Tehyssä niin valtuutettuna, liittokokousedustajana kuin hallituksen jäsenenäkin. Hän vie myös työntekijöiden näkökulmaa moniin yhteistyöelimiin: Rastas on Uudenmaan tehyläisten edustaja Sote/Maku-henkilöstöfoorumissa. Samoin hän on Uudenmaan tehyläisten edustaja maakunnan väliaikaishallinnon yt-elimessä. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa hän on henkilöstön 1. varaedustaja.

5. Yhdistyksen toiminnan uudistaminen, Talentia Keski-Suomi ry

Yhdistys on löytänyt uusia tapoja tavoittaa ja palvella jäseniään ja tehdä vaikuttamistyötä.

Sote-uudistuksesta on tiedotettu ja siihen on vaikutettu aktiivisesti – näin tehdään myös jatkossa. Yhdistys seuraa valtakunnan tason linjauksia niin sosiaalialan kuin sote-uudistuksen osaltakin. Jäsenet ovat olleet mukana toiminnan suunnittelussa ja jäsenistön edustajat puolestaan ovat avainpaikoilla mukana suunnittelu- ja verkostotyössä em. asioiden osalta.

Yhdyshenkilöverkoston toiminta on organisoitu uudelleen vastaamaan uusia kuntarakenteita ja ammattialakohtaisia ryhmiä. Samalla verkoston yhdyshenkilöille järjestettiin koulutusta ja virkistystä. Alueasiamiestoiminta puolestaan on ollut erityisen aktiivista jäsenistön henkilötason edunvalvonnassa.

Eri ikäisten jäsenten toiveet ja tarpeet on huomioitu virkistyksen suunnittelussa ja erityisesti on panostettu ikääntyneiden (yli 50-vuotiaiden) jäsenten työssä jaksamiseen.

Yhdistyksen hallinto on saanut kahden viime vuoden aikana uusia nuoria toimijoita riveihinsä, joten yhdistyksen toiminta on saatu jäseniä lähelle ja se koettu tärkeäksi.

Yhdistys on palkinnut hyviä työtovereita kampanjalla ”Ilmianna hyvä työtoveri”, jossa jäsenistö saa nostaa esiin kentällä toimivia arjen puurtajia, jotka esimerkillisesti kannustavat työyhteisössä työtovereitaan yhteiseen työn tekemiseen ja yhteishengen luomiseen. Palkitseminen toteutetaan joka toinen vuosi.

Yhdistys hoitaa tiedottamistaan omalla Kellokas-jäsenlehdellään. Kellokas ilmestyy kerran vuodessa paperisena ja nettiversiona ja toisen kerran pelkästään nettiversiona. Myös sosiaalisen median kautta viestitään jäsenistölle. Hallitukselle/työryhmille on luotu omat sisäiset viestintäkanavat (facebook).

6. Seudullinen yhdistysfuusio, Jyty Pirkanmaa ry

Jyty Pirkanmaa on ennakkoluulottomasti uudistanut toimintamallinsa ja siirtynyt paikallisesta yhdistystoiminnasta seudulliseen yhdistystoimintaan, ottaen huomioon jäsenkunnan työpaikat ja jäsenmäärän.

Toimintamalli on ollut käytännössä vuodesta 2017 lähtien ja yhdistystoiminta on saanut uutta tuulta purjeisiinsa. Jäykistä kokouksista, pöytäkirjoista, toimintasuunnitelmista, tilintarkastuksista ja kirjanpidosta on pystytty vähentämään huomattavasti, kun kahdeksan ry:n sijaan yhdistystoiminnan rutiinit on keskitetty yhden yhteisen yhdistyksen alaisuuteen. Näin aktiiveille on jäänyt enemmän aikaa toimia jäsentensä eteen sen sijaan, että aika menisi yhdistystoiminnan rutiinien pyörittämisessä. Uudessa organisaatiossa hallituksella on ohjaava tehtävä ja toimintaa pyörittävät työpaikkatasolla Jyty-agenteista muodostuvat seudulliset tiimit.

7. Valtakunnalliset Lastentarhanopettajapäivät, Oulun Lastentarhanopettajat ry:n työryhmä

Aktiivijäsenistä koostuva työryhmä hoiti vaativat ja paljon työtä kysyneet ennakkojärjestelyt vapaaehtoistyönä.

Työryhmä toimi melkein 2 vuotta. Ryhmä osoittautui tehtävässään erittäin innovatiiviseksi ja loi upeat puitteet valtakunnallisille koulutuspäiville Ouluun. Työryhmä onnistui mm. saamaan presidentti Sauli Niinistön päivien suojelijaksi.

Ryhmä koostui Oulun lastentarhanopettajat ry:n hallituksen vapaaehtoisista jäsenistä. Loistavasti sujunut yhteistyö edesauttoi myös hallituksen toimintaa – hallitus kokee nyt saavansa enemmän aikaan yhdessä kuin aikaisemmin.

Kun tällainen valtakunnallinen tapahtuma saadaan järjestettyä vapaaehtoisvoimin, se synnyttää jäsenkenttään yhtenäisyyttä ja onnistumisen tunnetta ja varmistaa, että käsitellyt aiheet nousevat työelämän realiteeteista. 


Äänestä suosikkiasi tästä!
 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.