Vuoden Välkky 2016 ehdokkaat

01.11.2016
Katso, millaisia Välkky-ehdotuksia on tullut ja äänestä suosikkiasi. Ehdotuksista saat myös vinkkejä oman yhdistyksesi toimintaan.

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS jakaa joka vuosi Vuoden Välkky -palkinnon sellaisesta ammattiyhdistyksen toiminnasta tai ideasta, mikä on edesauttanut yhdistyksen kehittymistä, vaikuttavuutta, jäsenpalvelua tai jäsenten yhteenkuuluvuutta. Lue ehdotukset perusteluineen ja käy äänestämässä keskiviikkoon 30.11 mennessä (äänestys sivun lopussa). Eniten ääniä kerännyt ehdokas saa yleisöäänestyspalkinnon. TJS:n hallitus valitsee virallisen voittajan. Voittajat julkistetaan 12. joulukuuta.

Hallitusvierailut työpaikkakäynteineen, Kangasalan ja Härmänmaan ammattiosastot, SuPer ry

SuPerin ammattiosastot ovat käynnistäneet hallitusten vierailutoiminnan, mikä auttaa kehittämään oman ammattiosaston toimintaa.

Ensin Härmänmaa vieraili Kangasalla, minkä jälkeen Kangasalan hallitus kävi Härmänmaalla. Tänä syksynä Kangasalan väki kävi Porvoon ammattiosaston vieraana ja ensi vuonna Porvoosta tulee hallitus Kangasalalle kylään. Vierailuihin on liittynyt myös työpaikkakäyntejä.

Tutustumalla toiseen oman järjestön yhdistykseen hallituksen jäsenet ovat saaneet vinkkejä toiminnan kehittämiseen, yhteistyön lisäämiseen ja hyvien toimintamallien vaihtamiseen. Vierailut ovat olleet silmiä avaavia. Paljon on ollut hyviä keskusteluja ammattiosastoaktiivien kanssa. Myös työpaikkavierailut ovat olleet hyvin antoisia. Retket ovat lisäksi tuoneet mukavaa vaihtelua tavalliseen hallitustyöskentelyyn ja näin motivoineet aktiivijäsenenä toimivia tehtävässään.
 
 

Sähköisen viestinnän kehittäminen ja uuteen innostaminen, tiedotussihteeri Kirsi Kaarela, Uudenmaan Mehiläisen ammattiosasto 155, Tehy ry

Kirsi Kaarela on nuorena aktiivisena toimijana tuonut uutta osaamista ammattiosaston sähköiseen viestintään. Hän on tehnyt ammattiosaston jäsenpostit ja kotisivut. Itse aina innokkaana uuteen hän on saanut myös muut mukaan.

Kun ammattiosasto on saanut aktiivijäsenen, joka on hyvä atk-taidoissa, hallituksen on ollut helpompi innostua uuteen ja kehittää viestintäänsä.
 
 

Vapaa-ajan toiminta, vapaa-aikatoimikunnan jäsenet: lrma Kivisaari, Fia lngves, Paula Granbacka ja Minna Backman Jyty Vaasa ry

Vapaa-aikatoimikunta järjestää jäsenmatkoja ahkerasti ja monipuolisesti. Vuoden 2016 aikana matkoja on järjestetty mm. Helsinkiin oopperaan, perheretki Kälviälle, kukkamarkkinoille Viroon sekä kulttuurimatka Keski-Eurooppaan.

Vuosien varrella toimikunta on järjestänyt myös teatterimatkoja, hankkinut lippuja mm. uimahalliin ja huolehtinut yhdistyksen kevät- ja syyskokousten tiloista, ruokailuista ja oheisohjelmasta. Kivisaari, Ingves, Granbacka ja Backman ovat uskomattoman innovatiivisia ja energisiä. Heidän järjestämistään matkoista ja tapahtumista kuuluu runsaasti positiivista palautetta ja mainitseepa joku uusi jäsen liittymisensä syyksi nimenomaan yhdistyksen järjestämät hienot matkat.
 
Jyty Vaasa ry:n vapaa-aikatoimikunnan toiminta on esimerkki ammattiyhdistystoiminnan ja jäsenten yhteenkuuluvuuden edistämisestä. Eläköityneet jäsenet haluavat pysyä jäseninä, uudet haluavat liittyä ja muut jäsenet pysyvät aktiivisina ja innokkaina vapaa-aikatoimikunnan tuottaman monipuolisen ja runsaan jäsenaktiviteettien tarjonnan ansiosta. Koska ammattiyhdistyksen vaikuttavuus on sidoksissa jäsenmäärään, merkitsee vapaa-aikatoimikunnan tuoma jäsenpito yhdistykselle todellisten vaikuttamismahdollisuuksien kasvua.
 
 

Peda-klubit, Helsingin lastentarhanopettajien yhdistys Hela ry (Lastentarhanopettaja-liitto LTOL ry / OAJ)

Helsingin lastentarhanopettajien yhdistyksellä on paljon jäsentoimintaa, mutta yksi toimintamuoto on ylitse muiden: Pedagogiset-klubit eli peda-klubit.
 
Hela ry on järjestänyt jäsenilleen jo muutamia vuosia peda-klubeja. Jäsenten palautteen innoittamana Hela on järjestänyt klubeja noin 4 kertaa vuodessa. Osallistujia on pääsääntöisesti aina enemmän kuin paikkoja. Peda-klubien puhujina on ollut erilaisia oman alansa osaajia, ja sisällöt ovat osaltaan tukeneet ja lisänneet lastentarhanopettajien osaamista. Aiheina on ollut mm. suupoppia, aivojumppaa, mediakasvatusta, toiminnallista matematiikkaa, myönteisen sosiaalisuuden vahvistamista ja digivälineet varhaiskasvatuksessa.
 
Pedagogiset klubit kokoavat jäseniä sekä lisäävät ammattitaitoa ja ammattiyhdistystietoutta. Lisäksi ne antavat virkistystä jäsenille. Peda-klubit ovat jäsenille tärkeä ammatillisen yhteydenpidon foorumi. Ammattijärjestölle ne ovat erinomainen keino tavoittaa jäseniä ja viestiä ammatillisista asioista. Suosittuina jäsentapahtumina ne ovat järjestölle myös erinomainen jäsenpidon muoto.
 
 

Open olohuone, Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry (Lastentarhanopettaja-liitto LTOL ry / OAJ)

Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry järjestää Open olohuone -tapahtumaa, jonka tarkoitus on tuoda kentän lastentarhanopettajat yhteen tapaamaan kollegoita ja keskustelemaan ajankohtaisista edunvalvonta-asioista. Tapahtumassa on aina mukana myös yhdistyksen hallituksen jäsen, joka vetää keskustelua illan teemaan liittyen.
 
Open olohuone lanseerattiin jäsenien keskuudessa toimintavuonna 2014-2015. Vuoden 2016 kevään Open olohuoneen teema oli Varhaiskasvatuslaki – Mikä muuttui? Syksyn Open olohuone puolestaan kokoaa yhteen lastentarhanopettajaopiskelijat ja jo työelämässä toimineet lastentarhanopettajat. Olohuone pyrkii näin vastaamaan valmistuvien lastentarhanopettajien kysymyksiin työelämästä.
 
Open olohuone on esimerkki ammattiyhdistyksen toiminnan kehittämisestä ja on selvästi lisännyt yhdistyksen jäsenten yhteenkuuluvuutta. Se tarjoaa jäsenille sekä virkistystä että vertaistukea. Sen avulla pyritään myös vaikuttamaan jäsenten työssä jaksamiseen ja työpaikan epäkohtien korjaamiseen.
 

Tehostettu yhteistyö, Hämeenlinnan alueen SuPerilaiset 

Hämeenlinnan Alueen SuPerilaiset, yhteensä viisi ammattiosastoa, ovat jo useamman vuoden ajan rakentaneet ammattiosastorajat ylittävää yhteistyötä ja yhdistäneet voimansa jäsentapahtumia ja edunvalvontaa koskevissa kysymyksissä.
 
Ammattiosastot järjestävät vuosittain yhteistyönä valmistuvien lähihoitaja-opiskelijoiden valmistujaisjuhlat sekä toimintaa nuorten viikolle. Muutama vuosi sitten ammattiosastojen yhteistyönä lanseerattiin rekry-bussi. Ammattiosastot vuokrasivat linja-auton, jolla kierrättivät valmistuvia opiskelijoita työpaikoilla. Niissä SuPerilainen hoitaja esitteli toimintaa ja kertoi, mitä missäkin työpaikassa lähihoitajan toimenkuvaan kuuluu. Välimatkoilla kerrottiin ammattiyhdistystoiminnasta ja oman liiton kuulumisista.
 
Yhdessä on myös organisoitu niin luennot, pikkujoulut, mielenilmausmatkat kuin vaalipiirin kokouskyyditkin. Yhteistyö on mahdollistanut monipuolisen jäsenkoulutusten tarjonnan. Luentojen aiheita ovat olleet esim. päihderiippuvuus ja työssä jaksaminen sekä Setan luento tasavertaisesta vanhuudesta seksuaalisten vähemmistöjen näkökulmasta.
 
Ammattiosastot ovat yhteistyön myötä aktivoituneet myös sosiaalisessa mediassa. Jäseniä on aktivoitu erilaisilla sosiaalisen median kampanjoilla. Lisäksi on julkaistu kirjoituksia mm. kolumneina ja yleisönosastoissa.
 
Yhteistyöllä Hämeenlinnan alueen SuPerilaiset ovat taanneet eri työpaikoilla työskentelevien jäsenten verkostoitumisen ja mahdollisuuden tavata toisiaan, yli ammattiosasto, työpaikka ja toimiala rajojen. On tärkeää, jäsenet pääsevät kohtaamaan toisiaan ja käymään ammatillista keskustelua yhteisissä tapahtumissa.
 
SuPerilaisen me-hengen nostatus ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen on ollut yhteistyössä helpompaa. Yhteistyö on myös tuonut uusia välineitä jäsenhankintaan, kuten rekry-bussin ja yhteiset vastavalmistuneiden juhlat sekä auttanut ammattiosastoja näkymään entistä paremmin julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa.
 
Lisäksi yhteistyöllä ja vastuiden jakamisella on saatu kevennettyä yksittäisten ammattiosasto-aktiivien tehtävien määrää. Yhdessä toimien on myös tavoitettu isompia jäsenmääriä.
 
Hämeenlinnan alueen SuPerilaiset ovat 610 Hämeenlinnan ao ry, 611 Hämeenlinnan seudun ao ry, 612 Janakkalan-Hattulan ao ry, 613 Kanta-Hämeen kss ao ry Hämeenlinna, 651 Kanta-Hämeen yksityissektorin ao ry Hämeenlinna
 

Uutta virtaa ja näkemyksiä paikallisyhdistyksen toimintaan, Marita Minkkinen, Jyty Hollola ry  (585)

Marita Minkkinen on Hollolan kunnan nuoriso-ohjaaja, koulutukseltaan yhteisöpedagogi. Hän on toiminut Jyty Hollola ry hallituksen jäsenenä, yhdistyksen nuorisovastaavana useamman vuoden, Itä-Suomen alueen nuorisovastaavana sekä jäsenenä aluehallituksessa ja tulevaisuustoimikunnassa. Lisäksi hänet valittiin juuri Jytyn liittovaltuustoon Itä-Suomen alueelta. Marita on myös oma-aloitteisesti ilmoittanut lähtevänsä ehdolle syksyn luottamusmiesvaaleihin.
 
Marita on osallistumisellaan tuonut uutta virtaa ja näkemyksiä paikallisyhdistyksen toimintaan. Hän on positiivisista positiivisin henkilö, joka aina jaksaa innostua ja innostaa muita uusista asioista.
 
Marita on värvännyt uusia jäseniä yhdistykseen ja käynyt oppilaitoksissa kertomassa opiskelijoille ammattiyhdistystoiminnasta. Nuorille hän on järjestänyt monipuolista toimintaa.
 
Maritan työskentely yhdistyksen ja liiton hyväksi on ollut pitkäjänteistä ja kehittämissuuntautunutta. Hän on tutkinut Jytyn nuorisotoimintaa opintojensa yhteydessä, osallistunut Jyty Akatemiaan ja järjestänyt toimintaa omassa yhdistyksessä sekä alueellisesti. Maritan toiminta Jytyssä on laaja-alaista, hän osallistuu ja järjestää – hän suorastaan heittäytyy järjestötyöhön.
 
 

Ratkaisukeskeistä ja luottamusta luovaa yhteistyötä, Hilkka Kontiainen, KYS:n pääluottamusmies, Tehy ry

KYSin pääluottamusmies Hilkka Kontiainen on järjestötoimijana poikkeuksellinen siten, että hänellä yhdistyy kokemus uudistusmielisyyteen ja kehittämismyönteisyyteen. Hänen pitkäjännitteisyytensä ja ideointinsa tuloksena saatiin esim. henkilöstölle ensi vuodesta lähtien E-passit, jonka arvon voi käyttää kulttuuriin tai liikuntaan.
 
Hilkka Kontiainen on myönteinen ja tukea antava henkilöstön edustaja. Hän osaa luoda ympärilleen positiivista ilmapiiriä, ja siten ideoita syntyy.
 
Luottamusmiestapaamisissa ja ammattiosaston kokouksissa hän esittää ajatusrikkaita ja vaihtelevia sisältöjä. Hän tukee muita luottamusmiehiä ongelmatilanteissa ja antaa hyviä vinkkejä niiden hoitamiseksi.
 
Hilkka kohtelee neuvottelijana tasavertaisesti kaikkia jäseniä. Hän on luotettava, pitkän linjan luottamusmies. Hilkka on saavuttanut vankan luottamuksen niin työnantajan kuin henkilöstön keskuudessa. Hänen toimintansa on avointa ja oikeudenmukaista. Hilkka on neuvottelijana napakka ja selvittää neuvoteltavien asioiden taustat huolella. Hilkka on neuvotellut yhdessä ammattiosaston neuvottelijan, muiden järjestöjen luottamusmiesten sekä työnantajan kanssa KYSiin toimivan työaikapankin.
 
Hilkka Kontiainen on luonut pääluottamusmiehenä toimivan tavan työskennellä henkilökunnan edustajien kanssa. Se synnyttää luottamusta henkilöstön edustajien kesken ja auttaa muita luottamusmiehiä ideoimaan uusia ratkaisuja ongelmatilanteisiin.
 

Tiedonhankinta, oikeudenmukaisuus ja avoimuus edunvalvonnassa, alueluottamusmies Kaija Kankare, Tyks/Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Tehy ry

Kaija Kankare toimii Tehyn Tyksin ammattiosaston hallituksessa sekä tehyläisenä alueluottamusmiehenä operatiivisella toimialueella.
 
Rauhallisena, mutta napakkana neuvottelijana tunnettu Kaija Kankare on alueluottamusmiehenä luonut toiminnan tavan, joka auttaa niin pääluottamusmiehiä kuin ammattiosaston hallitustakin. Kaija tarttuu epäkohtiin, selvittää asioiden taustat huolella, näkee paljon vaivaa oikeudenmukaisuuden eteen ja ennen kaikkea – pitää kaikki asianosaiset aina ajan tasalla. Kaija Kankare on loistava esimerkki yhteistyökykyisestä toimijasta. Hän kysyy ja kertoo asiansa suoraan. Kaija ei toimi yksin, vaan yhdessä muiden asiantuntemusta käyttäen ja omaansa jakaen. Näin hän toimii myös henkilöstön edustajana toimialueensa johtoryhmässä ja yhteistyöryhmässä – avoin toiminnan tapa ja vastuunotto vaikuttavat siten, että Kaijaan luotetaan laajasti.
 
Hyvänä käytännön esimerkkinä viime aikoina on ollut tehtävänsiirrosta neuvottelu yhdessä pääluottamusmiehen kanssa; silmäpistokset siirrettiin tehtävänä lääkäreiltä sairaanhoitajille. Lopputuloksena oli kunnollinen korvaus hoitajille ja asianmukainen koulutus. Kaiken takana oli Kaijan laaja selvitystyö valtakunnallisesta toiminnasta ja selkeä perustelu esitykselle. Vastaavia käytännön esimerkkejä löytyy muitakin.
 
Kaija Kankare on luonut alueluottamusmiehen tehtävässä toiminnan tavan, joka palvelee jäsenten edunvalvontaa ja tukee niin luottamusmiesten kuin ammattiosastonkin toimintaa. Kaijan luoman toiminnan tavan kulmakiviä ovat hyvä asiaperusteiden selvitystyö, avoimuus, luotettavuus ja ennen kaikkea hyvä avoin viestintä kaikkiin asianosaisiin.
 

Äänestä suosikkiasi.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.