Vuoden 2019 koulutukset henkilöstön edustajille

16.04.2018
TJS Opintokeskuksen vuoden 2019 koulutukset luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, yt-edustajille ja muille henkilöstön edustajille on julkaistu.

Koulutuksissamme osallistujien osaamista kehitetään asiantuntijaluennoin ja yhteisesti työstäen. Kouluttaja ohjaa oppimisprosessia niin, että yhteinen tiedon ja kokemusten jakaminen onnistuu ja lopputuotoksena saadaan yhdessä pureskeltuja toiminnan periaatteita ja ohjenuoria.

Katso henkilöstön edustajien koulutukset sivulta koulutukset > henkilöstön edustajat

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.