Viranomaisten ohjeet vapaan sivistystyön koulutusten toteuttamiseen

13.05.2020
Vapaassa sivistystyössä lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti 14.5. alkaen. Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että etäopetusta jatketaan lukukauden loppuun.

TJS Opintokeskuksen ja ammattijärjestöjen koulutus on vapaata sivistystyötä.

Lähiopetuksena annettavassa vapaan sivistystyön koulutuksessa noudatetaan viranomaisten ohjeita koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat laatineet yhteiset ohjeet tartunnantorjunnan näkökulmasta lähiopetuksen toteuttamista varten.

TJS Opintokeskuksen kaikki kevään jäljellä olevat koulutukset ovat verkkokoulutuksia. Syksyn lähiopetus alkaa pääosin syyskuussa. Koulutukset toteutetaan viranomaisten ohjeiden mukaan.

Lisätietoa
Opetushallituksen tiedote
TJS Opintokeskuksen koulutukset: koulutusassistentit, puh. (09) 229 3030, toimisto@tjs-opintokeskus.fi

 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.