Verkkoluennot apurahatutkijoille

05.09.2017
Apurahatutkijoiden työhyvinvointihankkeessa on nyt vuorossa työhyvinvointia tukevat verkkoluennot.

Verkkoluennot ovat avoimia kaikille STTK:n ja Akavan liittojen apurahatutkijoina työskenteleville jäsenille ja työntekijöille sekä jäseninä oleville henkilöille, joiden työyhteisöissä toimii apurahatutkijoita.

Luennoitsijat ovat Tieteentekijöiden liiton asiamies Elina Katainen sekä Työhyvinvointia apurahatutkijoille hankkeen projektipäällikkö, kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki.

Luennot ovat ilmaisia. Verkkoluennot välitetään Adobe Connect-alustan avulla ja linkki luennolle lähetetään ilmoittautuneille.

Luennot järjestetään seuraavasti:

Apurahatutkijoiden työhyvinvointihanketta vetää TJS Opintokeskus Maatalousyrittäjien eläkekassan (Mela) tuella. Hankkeessa on luotu vertaisverkosto Oulun, Itä-Suomen, Helsingin ja Tampereen alueilla toimiville apurahatutkijoille. Vertaisverkosto toimii lähitapaamisten sekä verkko-ohjauksen avulla.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.