Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna -julkaisu

25.03.2019
Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelmassa on julkaistu teos "Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä".

TJS:n kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki on kirjoittajana luvussa Henkilöstö ja johtaminen vapaassa sivistystyössä.

Vapaa sivistystyö on rakentanut demokraattista Suomea ja yhteiskunnallista tasa-arvoa sekä vastannut erilaisiin sivistyksellisiin tarpeisiin jo yli sadan vuoden ajan. Vapaan sivistystyön oppilaitokset - kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot ja liikunnan koulutuskeskukset - ovat kehittyneet omaleimaisista aatteellisista, institutionaalisista ja pedagogisista juonteista sekä kansalaisryhmien tarpeista. Ne tavoittavat vuosittain yli miljoona osallistujaa.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksista opintokeskukset kokoavat tilastotietoa järjestöjen tekemästä koulutuksesta, siis vapaasta sivistystyöstä. TJS luonnollisesti kerää tietoa STTK:n ja Akavan kentästä. Vuoden 2018 aikana STTK-laiset ja akavalaiset liitot ja yhdistykset järjestivät 70 000 osallistujalle 1 735 koulutusta, joista kertyi 15 500 tuntia.

Kirjan toimittajat ja kirjoittajat toivovat vilkasta keskustelua vapaan sivistystyön merkityksestä, roolista ja asemasta teoksen avausten pohjalta.

Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna on avoimesti luettavissa SVV-ohjelman verkkosivulla.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.