Uusi julkaisu: Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta – Mikä on työn ja toimeentulon tulevaisuus?

Moninaiset työn muodot tyrkkäävät työntekijöitä ulkoringille, heikoille työehdoille, hintojen halventamiseen ja vajaisiin oikeuksiin. Mikä on siis työn ja toimeentulon tulevaisuus?

Pätkätyö, osa-aikatyö, vuokratyö, freelance-työ, joustotyö ja kaikenlainen nyhtötyö ovat kaikki uuden yhteiskunnan prekaaria käyttöliittymää, joka ei ongelmitta istu perinteisen palkkatyön varaan rakennettuun yhteiskuntaan. Kirjan Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta toimittajat Anu Suoranta ja Sikke Leinikki toteavat Sipilän hallituksen alle 30-vuotiaiden perusteettomien määräaikaisuuksien sallimisen jatkavan meneillään olevaa ihmiskoetta.  Hallitukselta tarvittaisiin päinvastaisia signaaleja, jotta luottamus työn ja turvan yhteiskuntaan ei rapaudu entisestään.

Keskustelua työn tulevaisuudesta kehystävät vaikeat yhtälöt: mitä digitalisaatio tuo tullessaan ja millaiset ekologiset reunaehdot ovat osa tulevaisuuden työntekoa.

Moninaistuneet työn teettämisen ja tekemisen tavat kyseenalaistavat työelämän oikeudet sekä sosiaaliturva-, eläke- ja verotusmallit. Vaikka joillekuille työn muutos tuo vapautta, monet muutokset uhkaavat johtaa yksilön, järjestelmien ja instituutioiden kannalta hallitsemattomiin seurauksiin.

Työn muodosta johdettavien erojen tunnistamisen työkaluksi toimittajat esittävät kaiken työ- ja sosiaalilainsäädännön sekä työehtosopimustoiminnan systemaattista vaikutusten arviointia. Aivan vastaavasti kun on suoritettava sukupuolivaikutusten arviointi ”suvaus”, on otettava käyttöön pätkätyö-, osa-aikatyö-, itsensätyöllistämis- ja alustataloustyönvaikutusten arvioinnit.

Kirja käsittelee muuttuneen työelämän vaikutuksia turvarakenteisiin, kuten sosiaali- ja eläketurvaan, kollektiiviseen neuvotteluoikeuteen, ay-liikkeen olemassaoloon ja koulutukseen. Miten ja kenen ehdoilla työyhteiskunta jatkossa toimii? Onko tullut kokonaan uuden käyttöjärjestelmän aika?

Kirjan kirjoittajat ovat tutkijoita eri yliopistoista sekä asiantuntijoita Kelasta, Telasta, ammattikorkeakoulusta, ammattiyhdistysliikkeestä, sivistysjärjestöistä ja eduskunnasta.

Anu Suoranta & Sikke Leinikki (toim.)
Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta – Mikä on työn ja toimeentulon tulevaisuus?
180 s., Vastapaino 2018

Toimittajien yhteystiedot:
TJS Opintokeskuksen kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki, sikke.leinikki(@)tjs-opintokeskus.fi
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton työehtoasiantuntija Anu Suoranta, asuoranta(@)gmail.com

Kirja julkaistaan 9.5. Lisätietoa Vastapainon sivulta
Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta – Mikä on työn ja toimeentulon tulevaisuus?

Julkaisuaika: 
Torstai, toukokuu 17, 2018