TJS koulutti historian ensimmäiset Reilu Peli -ohjaajat Hausjärven kunnalle

Hausjärven kunnan kotihoito ja vanhusten asumispalvelut toteutti Reilu Peli -ohjaajakoulutuksen, jonka kouluttajana toimi TJS:n kehittämisasiantuntija Päivi Lohi-Aalto. 

Koulutus koostui kolmesta iltapäivästä, ja siihen osallistui kotihoidon ja vanhusten asumispalvelun yksiköiden esimiehiä ja henkilöstön edustajia.

”Koulutettavat olivat tyytyväisiä ja yllättyneitäkin siitä, miten Reilu Peli -menetelmillä sai henkilöstön mukaan kehittämistyöhön ja niitä oli helppo käyttää”, sanoo Päivi.

”Koulutuksessa osallistujat saivat ohjaajan taitoja, joiden avulla he pystyvät ohjaamaan työyhteisöjensä työhyvinvoinnin kehittämistä omissa yksiköissään. Ohjaamista harjoiteltiin koulutuksessa välitöiden avulla”, hän jatkaa.

Välitöinään osallistujat kartoittivat  yksiköiden psykososiaaliset kuormitustekijät sekä ohjasivat työyksiköitä laatimaan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman yhteistyössä henkilöstön kanssa. Koulutuksessa he oppivat myös, miten epäasiallisen kohtelun ja häirinnän teemoja voi käsitellä yhdessä henkilöstön kanssa ja miten vahvistaa oikeudenmukaisuuden tunnetta työyhteisöissä.

Ohjaajien palaute välitöistä oli, että henkilöstö lähti innolla mukaan työhön ja keskeiset kuormitustekijät saatiin nostettua esille. Henkilöstö löysi valtavasti erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa työn kuormittavuuteen.

Päivi itsekin iloitsee palkitsevasta yhteistyöstä: ”Kiitos Hausjärven kunnan kotihoidon ja vanhusten asumispalveluyksikölle sekä kunnan asumispalveluvastaavalle Terhi Toikalle edistyksellisestä toiminnasta työhyvinvoinnin kehittämiseksi!”

Tässä koulutuksen aikana laadittuja kehittämissuunnitelmia:

  •  Ennalta arvaamattomat tilanteet ja väkivallan uhka: Miten voimme ennakoida väkivaltatilanteita? Mitä voimme tehdä, että työn ennalta arvaamattomuus ja väkivaltatilanteet vähenisivät? Miten voimme helpottaa työn kuormittavuutta tämän osalta? Mitä itse voimme tehdä ja mitä organisaation pitäisi tehdä?
  •  Tiedonkulku: Mitä tietoa tarvitsemme, kun olemme lomalla/palaamme vapailta? Mitä tietoa sijaiset tarvitsevat? Miten saamme tärkeät tiedot jaettu kaikille, myös lomalla oleville, sijaisille ja vapailta tuleville?
  •  Töiden tasapuolinen jakautuminen: Kun työmme on tasapuolisesti jaettu, niin miten työt on meillä silloin jaettu? Miten mahdollistamme työn tasapuolisen jakautumisen?
  •  Työn fyysinen kuormittavuus: Mikä meitä eniten fyysisesti kuormittaa? Miten voimme vähentää tätä kuormitusta?

 

Kehittämisasiantuntija Päivi Lohi-Aalto

Kehittämisasiantuntija Päivi Lohi-Aalto iloisena ohjaajakoulutuksen jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 

Julkaisuaika: 
Keskiviikko, kesäkuu 13, 2018