Liittojen koulutustilastot 2020

Korona-epidemia näkyy vahvasti vuoden 2020 koulutustilastossa. Liitot peruivat lähikoulutuksia, ja vähitellen siirsivät koulutuksia, tai osan niistä verkkoon. Vuoden 2020 aikana koulutuksia kertyi 855, kun vuonna 2019 niitä oli 1747. Opetustunteja kertyi vastaavasti 6 500, kun edellisenä vuonnä päästiin 15 900 tuntiin. Vuonna 2020 TJS-tukea jaettiin yhteensä 176 565 euroa, kun vuonna 2019 summa oli 432 116 euroa.

Graafissa on esitetty eniten koulutusta järjestävien liittojen opetustuntien vertailu vuosina 2020 ja 2019.

TJS Opintokeskus tilastoi akavalaisten ja STTK:laisten liittojen ja niiden alayhdistysten koulutusten yhteenlaskettuja määriä TJS-tuen kautta. Aina kun liitto tai yhdistys hakee TJS-tukea, huomioidaan koulutuksen tiedot koko toimihenkilökentän koulutustilastoissa. TJS-tuki on valtion jakamaa rahallista tukea aikuiskoulutukseen ja koulutukset raportoidaan Tilastokeskukseen.

 

Julkaisuaika: 
Maanantai, huhtikuu 26, 2021