Konkreettista apua työkäytäntöjen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen

TJS Opintokeskus tarjoaa ammattiliitoille Reilu Peli -palveluita, joiden avulla voidaan parantaa työyhteisöjen käytäntöjä ja työhyvinvointia. 

Palvelut sisältävät käytännössä testattuja menetelmiä, joiden avulla oikeudenmukainen ja motivoiva kehittäminen mahdollistuu. Palvelut ovat Reilu Peli -käsikirja ja -koulutukset, Reilun Pelin työkalupakki sekä Reilu Peli verkosto. Palveluja ja niiden menetelmiä voi käyttää eri tavoin: itsenäisesti, osallistua koulutukseen tai tilata asiantuntijan kehittämisen ohjaajaksi tai saada tietoa ja vertaistukea verkostosta.

Koulutuksia eri kohderyhmille

Ammattiliitot voivat tilata TJS:stä koulutuksia liittojensa henkilöstön edustajille sekä jäsenille, jotka toimivat esimiesasemassa, asiantuntijatehtävissä tai erilaisissa toimihenkilöammateissa. Koulutuksia järjestetään käsikirjan pohjalta sekä työkalupakin välineitä hyödyntäen. Koulutuksissa joko opastetaan osallistujia käyttämään välineitä tai ohjataan yhteisön kehittämisprosessiin välineitä käyttäen. 

"Voimaannuttava kokemus" ja muita palautteita

"Osallistuin Tehyn järjestämään ja TJS Opintokeskuksen kouluttamaan Reilu Peli -koulutukseen, jossa käsiteltiin työpaikan työsuojelua, työhyvinvointia ja työpaikan ristiriitojen selvittelyä. Koin koulutuksen voimaannuttavana, koska sain siitä paljon käytännön välineitä erikoissairaanhoitajan tehtävääni. Vastaan kollegani kanssa reilun 600 hengen työterveyshuollosta."
-Anneli Rautuoja, luottamusmies, Tehy ry

Esimiesten palautteita Reilu Peli -koulutuksesta:

  •  Käytän saamaani työkaluarsenaalia työhyvinvoinnin edistämisen tukena sekä vaikeiden asioiden puheeksiottamisena.
  •  Ymmärrän kuinka huolella asioita täytyy pohtia, ei voi "huitaisten" edetä ja tehdä päätöksiä.
  •  Käytän annettuja neuvoja konfliktien selvittelyssä.
  •  Koulutus auttaa oman ammatillisen roolin kasvussa.
  •  Oli todella ajatuksia herättävä koulutuspäivä. Sain paljon eväitä arjen työskentelyyn. Olen ollut ennenkin saman aiheen koulutustilaisuuksissa, mutta tämä tilaisuus oli paras kaikista!

Katso lisätietoa Reilu Peli -palveluista tai ota yhteyttä opintojohtaja Merja Hanhelaan.

Julkaisuaika: 
Maanantai, joulukuu 10, 2018