Uusi normaali

15.06.2020
Mitä muutoksia tai muutosvaatimuksia korona-aika on (työ)elämäämme tuonut etäisyyden ottamisen ja epävarmuuden kautta? Kehittämisasiantuntijamme Sikke Leinikki pohtii sitä blogissaan.

*****************************************************************''

TJS Opintokeskus siirtyi muun vapaan sivistystyön tavoin etätöihin ja verkkokouluttamiseen maaliskuun puolivälissä. Matka- ja etätöihin tottuneellekin muutos oli yllättävän suuri. Kokoukset, palaverit, suunnittelu, vuorovaikutus, koulutus, tiedon hankinta ja jakaminen, jopa strategiaprosessi siirtyivät kaikki hetkessä verkkoon. Olen saanut tänä keväänä tuijottaa pikseleitä väsyksiin asti ja oppia samalla paljon uutta. Työhyvinvointini perusta eli innostunut vuorovaikutus koulutukseen osallistujien kanssa on vaihtunut koulutuksen chatien lukemiseen ja kyselyiden tekemiseen. Olenkin oppinut houkuttelemaan työstä innostumista ja työn hallintaa uusilla ja vanhoillakin keinoilla uudella tavalla. Oppinut tarttumaan puhelimeen ja kirjaan, järjestämään siirtymiä ja taukoja, käyttämään tietokoneen kameraan ja sankakuulokkeetkin ovat vaihtuneet parempiin. Olen oppinut kiteyttämään koulutuksen ja kyselyiden sisältöä ja muotoa ja kirkastamaan tavoitetta verkkoon sopivilla tavoilla. Verkkoon sopivaa äänen hallintaa olen harjoitellut Alexander-tekniikan avulla. Suuri muutos on ollut sekin, että vitsailevat työtoverit ovat vaihtuneet taukoamattomaan, mutta kannustavaan tarkkailuun. Jos katseeni irtoaa ruudulta tai kirjasta tai näppäimistön naputus lakkaa, on koiramme vieressä kysymässä: ”Joko mennään ulos?”. Välillä mennäänkin.

Epävarmuus työssä on minulle ollut tuttu tutkimuksen ja kiinnostuksen kohde, väitöskirjani Pelon ja toivon välissä keskittyi pätkätyön tuoman epävarmuuden hallintaan, monet hankkeet työhyvinvointiin muutoksessa tai epävarmassa työsuhteessa. Siksi epävarmuudessa minut ehkä yllätti se, miten voimakkaasti media siihen reagoi. Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta -kirjan (Suoranta ja Leinikki (toim.) 2018) johdannossa toimme Anu Suorannan kanssa esille sen, että epävarmuus vaatii politiikan teolta uusia välineitä. Esitimme, että on otettava käyttöön pätkätyö-, osa-aikatyö, itsensätyöllistämis- ja alustataloustyön vaikutusten arviointi. Koronaepidemiaan reagoinnissa tästä arvioinnista olisi varmasti ollut hyötyä.

Osallistuminen koko vapaan sivistystyön muutosagentti-hankkeeseen siirtyi sekin maaliskuussa verkkoon. Olemme verkossa jatkaneet pohdintaa, jossa ekososiaalista sivistystä edistetään toimintamme lähtökohdaksi ja päämääräksi. Ekososiaaliseen sivistykseen liittyy TJS Opintokeskuksen toteuttama podcast, jossa tieto- ja scifikirjailija Risto Isomäki pohtii mm. taloutta ja ay-liikkeen mahdollisuuksia estää ilmastonmuutosta. Äänite on tarkoitettu osaksi Ilmastonmuutos ja kestävä työ -koulutusta, mutta siinä käsitellään sitäkin, että talous on vallannut tilaa politiikalta ja poliittinen päätöksenteko on määritelty hallinnollisiksi asioiksi, joita vaan hoidetaan (Kantola, Koskinen-Sandberg, Ylöstalo (toim.) 2020). Samalla vaietaan politiikasta ja meille tärkeistä asioista, katsotaan syrjään tai korkeintaan tilastoihin, kun törmätään epätasa-arvoon, rasismiin, epäoikeudenmukaisuuteen tai toisaalta ystävällisyyteen, anteliaisuuteen, jakamiseen ja sivistykseen.

Me haluamme kaikki elämältä enemmän kuin sietämistä, mutta se ei onnistu, jos emme tunnusta epäkohtia ja korjaa niitä. Jos koronakevät on jotain opettanut niin ainakin sen, että mahdottomaltakin tuntuvat asiat onnistuvat, jos näin päätämme ja haluamme. Samalla olemme oppineet tunnistamaan ja arvostamaan suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia ja erityisesti suomalaisten joustavuutta, yhteisvastuullisuutta ja kykyä ja halua oppia uutta ja muokata omaa toimintaansa. Tämä on aktiivisen kansalaisuuden perinnettä parhaimmillaan ja tätä aktiivista kansalaisuutta vapaa sivistystyö edistää. Tämä on myös TJS Opintokeskuksen vahvuus ja sitä hyödyntäen valmistaumme toisenlaiseen syyskauteen. Luotamme siihen, että uusi normaali toimintatapamme on aiempaa monimuotoisempi, digitaalisempikin.

Sikke Leinikki

Kuuntele Risto Isomäen haastattelu (vieritä Anchor-palvelun sivua alaspäin, niin löydät kuuntele-painikkeen.)

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.