Uudistuva TJS Opintokeskus palvelee liittoja yhä kokonaisvaltaisemmin – nyt kartoitetaan tarpeita

Kuvituskuva TJS Opintokeskuksen strategia

 

TJS Opintokeskus lähestyy lähiviikkojen aikana akavalaisia ja STTK:laisia liittoja haastattelujen ja kyselyjen merkeissä.

”Uusi strategiamme edellyttää meiltä ajanmukaisia avauksia liittojen toiminnan tukemiseksi. Haluamme olla liitoille läheinen kumppani järjestötoiminnan uudistamisessa, järjestäytymisen vahvistamisessa ja digitaalisten välineiden hyödyntämisessä”, TJS Opintokeskuksen I puheenjohtaja Juska Kivioja linjaa.

“Liittohallitus päätti uudesta strategiasta viime joulukuussa. Strategiatyön aikana pohdimme liittojen kanssa työelämän ja toimintaympäristön muutoksia, joiden pyörteissä jäsenet elävät. Vain ymmärtämällä sitä todellisuutta syvällisesti, liitot voivat olla vetovoimaisempi työelämän kumppani. Saamme yhteisöömme jäseniä lisää, jos mielikuva toiminnastamme paranee, toimimme nykyaikaisella tavalla ja jäsen todella hyötyy jäsenyydestä. Strategiatyössä kristallisoimme, miten opintokeskus voi palvella omistajiaan eli liittoja yhä paremmin muutoksessa”, II puheenjohtaja Ida Mielityinen täydentää.  

Nyt tehtävä tarvekartoitus haastatteluineen ja kyselyineen on osa uuden strategian toimeenpanoa.  

”Haastattelemme helmikuun aikana liittojen asiantuntijoita ja heidän näkemyksiään siitä, miten voimme tukea liittojen työtä paremmin muutoksessa ja minkälaisia kumppanuuksia voimme yhdessä rakentaa”, opintojohtaja Merja Hanhela sanoo.

Mukaan Teams-haastatteluihin kutsutaan parikymmentä asiantuntijaa eri liitoista. Painotus tällä kertaa on liitoissa, jotka käyttävät TJS Opintokeskuksen palveluja vähän tai ei ollenkaan.

Samaan aikaan TJS Opintokeskus julkaisee kyselyn, jonka avulla kartoitetaan liittojen koulutus- ja kehittämistarpeita. Kysely lähetetään sähköpostitse niille liittojen asiantuntijoille, joiden tehtäväalue TJS:n yhteystietojen mukaan liittyy aluetoimintaan, edunvalvontaan, järjestötoimintaan, koulutukseen ja koulutuksen viestintään. 

”Toivomme, että saadessasi kyselyn, käyttäisit parikymmentä minuuttia aikaa vastaamalla siihen. Vain sitä kautta saamme kattavasti tietoa koulutuksen ja kumppanuuksien kehittämiseksi. Kyselyä voi lähettää eteenpäin myös muille liiton asiantuntijoille”, kehittämisasiantuntija Tanja Harjuniemi kehottaa.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Se kehittää yhdessä liittojen kanssa järjestötoimintaa ja työelämää, ja kouluttaa liittojen henkilöstöä, henkilöstön edustajia ja yhdistysaktiiveja.

Lisätietoja

kehittämisasiantuntija Tanja Harjuniemi, puh. 050 3416185, tanja.harjuniemi@tjs-opintokeskus.fi, www.tjs-opintokeskus.fi

Tutustu strategiaan tästä

 

Julkaisuaika: 
Maanantai, helmikuu 15, 2021