Työhyvinvointia apurahatutkijoille hankkeen tulokset

20.10.2017
TJS Opintokeskus ja Maatalousyrittäjien eläkekassa (Mela) ovat yhteistyössä etsineet keinoja apurahatutkijoiden työhyvinvoinnin tukemiseen. Hankkeen loppuraportti tuloksineen on nyt julkaistu.

Tulokset ovat seuraavia: 

Hankkeen vertaistukiyhmien lähitapaamiset koettiin tärkeiksi, koska kokemusten jakaminen omissa työyhteisöissä ei onnistu. Näin siksi, että apurahalla työskentelevä on eri asemassa kuin muu henkilökunta tai opiskelijat. Tämä asema altistaa kokemukselle epäreilusta kohtelusta. Apurahatutkijoiden kiinnittäminen työyhteisöihin on välttämätöntä heidän työhyvinvointinsa kannalta.

Apurahatutkijoiden edunvalvontaa pitää tehostaa ja tietoisuutta apurahalla tutkivan tilanteesta pitää lisätä. Edunvalvontaa tarvitaan, jotta tutkijoille saadaan työttömyysturva ja työterveyshuolto.

Lisäksi apurahalla tutkivat vaativat, että apurahoja jakavat säätiöt yhdenmukaistavat käytännöt ja ohjeistavat apurahan saajat siitä, mitä heiltä odotetaan ja mitä oikeuksia heillä on. Pitää myös laatia apurahatutkijan vaikuttamisen opas.

Jatkossa apurahatutkijoiden työhyvinvointia tuetaan parhaiten tiedonvälityksen, edunvalvonnan ja vertaistuen yhdistelmällä. Toimintamalli on kuvattu loppuraportissa.

Lisätietoa: hankkeen loppuraportti ja hankkeen esite

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.