Toimihenkilöarkisto etsii kokoelmiinsa kuvia järjestöjen historiasta

16.12.2019
Arkistoon kaivataan nyt erityisesti kuvia, jotka auttavat kertomaan eri aikakausista ja niiden ilmiöistä.

Toimihenkilöarkisto tallentaa Akavan ja STTK:n sekä niihin kuuluvien järjestöjen historiaa ja asiakirjallista kulttuuriperintöä. Arkistossa säilytettävä ja loogisesti järjestelty asiakirjallinen tieto palvelee niin järjestöjä itseään kuin myös tutkijoita. Asiakirjojen ohella valokuvat, negatiivit, diat ja digikuvat ovat olennainen osa toimihenkilöliikkeen historiaa. Niitä voidaan käyttää mm. historiallisten tutkimusten tukena ja Toimihenkilöliikkeen museon valokuvapankissa.

Kuvien luovutuksessa askarruttaa usein tekijänoikeudet ja tietosuoja. Teknisten valokuvien osalta suoja-aika on 50 vuotta. Mikäli valokuva ylittää teoskynnyksen, on kuva tekijänoikeuden alainen 70 vuotta kuvaajan kuolemasta. Näin on kuitenkin äärimmäisen harvoissa tapauksissa. Kuvien tietosuojan osalta noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista tietosuojalakia. Toimihenkilöarkisto on yleisen edunmukainen ja yleishyödyllinen arkisto, jolla on oikeus vastaanottaa, säilyttää ja käsitellä sekä asettaa tutkijoiden käyttöön tietosuojalainsäädännön alaisia aineistoja, kuten järjestöissä ja toimihenkilöiden toimesta syntyviä kuvia. Sillä on myös oikeus antaa kuvia mm. historiallisen ja tieteellisen tutkimuksen sekä näyttelyiden lähteiksi. Kuvia käytettäessä otetaan aina huomioon yksityisyydensuoja ja henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö.

Kun järjestö ja toimihenkilö luovuttaa kuvia Toimihenkilöarkistoon ja Toimihenkilöliikkeen museon käyttöön, tulisi niissä mainita kuvausaika, -paikka, -tapahtuma, tietoja mahdollisesti kuvissa esiintyvistä henkilöistä sekä kuvaajan nimi, jos se on tiedossa. Jos kaikkia tietoja ei ole, voi kuvan silti luovuttaa. Ota kuitenkin yhteyttä Toimihenkilöarkistoon ennen kuvien luovuttamista. Toimihenkilöarkiston asiantuntijat hoitavat arkistoinnin kansallisissa muistiorganisaatioissa vakiintuneiden lakien, säännösten ja ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja Toimihenkilöarkiston sivuilta www.th-arkisto.fi

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.