TJS:n uusi hallinto ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018

05.12.2017
TJS Opintokeskukselle ja Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitolle on edustajakokouksessa valittu uusi hallinto.

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kehityspäällikkö Kristiina Kokko Akavasta. Toiseksi puheenjohtajaksi valittiin järjestöpäällikkö Juska Kivioja STTK:sta. Puheenjohtajuus vaihtuu vuorovuosittain Akavan ja STTK:n välillä.

Liittohallituksen/johtokunnan jäsenet varajäsenineen vuonna 2018 ovat:
Kaj Raiskio (Akava/OAJ) – Pekka Silkosuo (Akava/OAJ)
Satu Sahla-Juvankoski (Akava/Akavan Erityisalat) – Johanna Hristov (Akava/Loimu)
Jarmo Niskanen (Akava/JUKO) – Leena Kemppainen (Akava/Talentia)
Kosti Hyyppä (Akava/Suomen Ekonomit) – Raija Pyykkö (Akava/Professoriliitto)
Maiju Toivonen (STTK/Tehy) – Timo Nousiainen (STTK/Pardia)
Tiina Kiuru (STTK/Ammattiliitto Pro) – Mikael Gerkman (STTK/VvL)
Tiina Pendolin (STTK/SuPer) – Juha Simell (STTK/Ammattiliitto Nousu)
Mika Periaho (STTK/Jyty) – Paula Antell (STTK/Kirkon Alat)

TJS:n ensi vuoden toimintalinjat löytyvät toimintasuunnitelmasta.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.