Tasa-arvoseminaarin referaatti ja video

28.02.2018
Toimihenkilöjärjestöjen tasa-arvoseminaarin alustuksista on koottu referaatti. Katso myös video palkkatasa-arvon edistämisestä.

Tasa-arvoseminaarin referaatissa kerrotaan esimerkiksi palkansaajakeskusjärjestöjen vuonna 1989 asettamat kahdeksankohtaiset tavoitteet tasa-arvon edistämiseksi – mitä ne olivat ja miten ne ovat edistyneet. Työelämän tasa-arvotyö edistyy hitaasti. Siihen vaikuttaa esimerkiksi yhteiskunnan yleinen ilmapiiri ja se, että tasa-arvotyö on ollut kovin siiloutunutta – tasa-arvonäkökulma ei ole levinnyt osaksi kaikkea toimintaa, vaan on ollut erillistä tasa-arvoasiantuntijoiden tekemää työtä. Tasa-arvo pitäisikin saada osaksi kaikkea työelämää, tehdä siitä valtavirran asia. Lue referaatti.

Tasa-arvoseminaarin alustaja, STTK:n entinen pääsihteeri Leila Kostiainen esittää myös tiivistetysti näkemyksensä palkkatasa-arvon edistämisestä. Katso video.

 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.