Miksi julkinen sektori ulkoistaa palveluja?

12.06.2017
Kauppatieteistä väitellyt hallintotieteen maisteri Suvituulia Taponen kertoi TJS:n luennolla tutkimuksestaan, jossa hän tarkasteli, onko ulkoistaminen ratkaisu julkisen palvelujohtamisen haasteisiin.

Taponen huomasi, että julkisella sektorilla ulkoistamisella usein pyritään pääsemään eroon ongelmasta, joka olisi mahdollista ratkaista johtamista kehittämällä.

Julkisella sektorilla toiminnan seuraaminen on usein epäsäännöllistä. Seurannan puutteellisuuden takia joskus ei tiedetä, mikä kohta palveluprosessissa aiheuttaa ongelmia, eikä nähdä muuta vaihtoehtoa kuin ulkoistaa. Näin ulkoistamisesta ei välttämättä saada taloudellista tai palvelujen laatuun liittyvää hyötyä.

Lue lisää Taposen tutkimuksen tuloksista luennon referaatista (tekstidokumentti).

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.