Leinikille aikuiskouluttajan kansainvälinen tutkinto

11.09.2017
TJS:n kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki on suorittanut ETUIn ja Ranskan Lillen yliopiston yhteisen kansainvälisen aikuiskouluttajan näyttötutkinnon.

Siken ryhmä oli ensimmäinen tutkinnon suorittanut. Nyt siis ammattiyhdistyskoulutuksenkin kautta voi pätevöittää itseään kouluttajana. ETUI on Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (ETUC) itsenäinen tutkimus- ja koulutuskeskus.

Näyttötutkinto koostuu ETUIn koulutuksista sekä oman oppimisen reflektoinnista sähköiseen portfolioon. Pakolliset koulutukset olivat Eurotrainer I ja II koulutukset sekä vähintään kaksi muuta ETUIn koulutusta.

- Kouluttautumisen oleellinen osa oli jatkuva työskentely ryhmissä sekä yhteinen ja jokaisen osallistujan henkilökohtainen oppimisen reflektointi. Keskustelimme jatkuvasti siitä, mitä opimme ja miten vaikutamme toistemme oppimiseen, kertoo Sikke.
- En ole aiemmissa koulutuksissani koskaan saanut yhtä yksityiskohtaista palautetta omasta toiminnastani kouluttajana ja ohjaajana. Palaute oli hyvin opettavaista, hän muistelee tyytyväisenä.

Näyttötutkintotilaisuus oli Lillessä kesäkuun lopussa. Lillen yliopiston edustajien ohella läsnä olivat ETUI:n kouluttajat ja koulutusosaston johtaja sekä jokaisen tutkinnonsuorittajan valmentaja.
- Näyttö opitusta esiteltiin sähköisen portfolion avulla. Portfolion idea oli reflektoida ja raportoida käytännön esimerkein sitä, miten kouluttautuminen on auttanut kehittymään opettajana, kertoo Sikke.

Sikke kehuu kokonaisuuden opettaneen paljon. Yksittäiset koulutukset olivat hyvin järjestettyjä, antoisia ja hauskoja.  Hänen ymmärryksensä eri maiden eroavaisuuksista työelämän ja ay-toiminnan suhteen on laajentunut ja verkosto levittynyt ympäri Euroopan. Lopuksi hän painottaa:
-  Ennen kaikkea koulutus on kuitenkin valanut uskoa ammattiyhdistystoiminnan ja sen sisällä tehtävän koulutustoiminnan merkittävyyteen.

Koulutuskokonaisuuteen voi hakea, jos kouluttaa ammattiyhdistyksissä. Lisätietoja saa Sikeltä tai Akavan ja STTK:n ETUI-vastaavalta, TJS:n Leo Junnolta tai suoraan ETUI:n sivuilta.

Siken suorittaman tutkinnon nimi on:
Licence Sciences Humaines et Sociales
Mention Scienses de léducation
Parcours Formation des Adultes
 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.