Koulutustilastot vuodelta 2016

12.05.2017
Vuonna 2016 Akava ja STTK liittoineen ja yhdistyksineen järjestivät 1870 koulutusta, joissa kävi 71 000 osallistujaa. TJS Opintokeskus järjesti 114 koulutusta, joissa kävi 2 800 osallistujaa.

Lisäksi TJS:n asiantuntijat ovat olleet fasilitoimassa 87 koulutuksessa (tilauskoulutukset).

Liitot ja TJS yhdessä tekevät mittavaa vapaata sivistystyötä, jota Opetushallitus tukee. Tukirahan eli TJS-tuen jakamisen kautta TJS kerää näistä koulutuksista tilastotietoa. Katso liittojen koulutustilasto TJS:n toimintakertomuksen viimeisestä liitteestä.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.