Koulutusassistentin vakituinen toimi auki

10.01.2019
TJS Opintokeskus hakee pieneen ja mukavaan työyhteisöön koulutusassistenttia vakituiseen toimeen 1.3.2019 alkaen.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio, joka tukee järjestötoiminnan ja työelämän kehittämistä sekä palkansaajajärjestöjen kansallista ja kansainvälistä edunvalvontaa. Sen lisäksi TJS Opintokeskus välittää jäsenjärjestöilleen OKM:n koulutustukea. Toimipaikan sijainti on Itä-Pasilassa.

Tehtävän kuvaus

Koulutusassistentti hoitaa koulutuksen järjestämiseen kuuluvat tehtävät eli mm. opiskelijahallinnon, koulutustilojen järjestämisen, tilausten ja tilastojen hoitamisen, tila- ja hotellivaraukset, laskutukset, teknisenä tukena toimimisen verkkokoulutuksissa, koulutusmateriaalien dokumentointi sekä asiakasrekisterin päivittämisen. Lisäksi koulutusassistentti toimittaa julkaisutilaukset ja käsittelee vuodessa noin 2000 koulutustukihakemusta ja tekee niistä tukipäätöksiä.

Koulutusassistentti työskentelee osana hallinnon tiimiä. Työssä painottuu hyvät yhteistyökyvyt, organisointi- ja paineensietokyvyt, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot. Arvostamme Akavan, STTK:n ja niiden jäsenjärjestöjen koulutustoiminnan tuntemusta osana vapaata sivistystyötä sekä välillä rutiininomaistenkin prosessien yksityiskohtaista ja huolellista hoitamista.

Tehtävän edellytykset

Koulutusassistentin tehtävien hoitaminen edellyttää vähintään opistotason koulutusta ja/tai työkokemusta, Microsoftin tuoteperheen ohjelmistojen käyttövalmiuksia, asiakaspalvelukykyä, organisointi- ja paineensietokykyä, ammattiyhdistystoiminnan arvostamista, uuden osaamisen oppimisvalmiutta, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Edellytämme sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan haastattelutilaisuudessa.

Alkupalkka määräytyy tehtävän vaativuuden, henkilökohtaisen suoriutuvuuden ja kokemuksen perusteella (2100- 2600 euroa/kk). Työ alkaa 1.3.2019. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Lisätietoja tehtävästä ja hakemusten lähetys

Opintojohtaja Merja Hanhela, puh. 050 469 6065, merja.hanhela(at)tjs-opintokeskus.fi

Hakuaika päättyy 1.2.2019 klo 15.00.

 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.