Kirjoita kokemuksiasi johtamisesta

12.05.2017
Johtamisen asiantuntija Pauli Juuti kerää tapausesimerkkejä johtamista käsittelevään kirjaansa. Kerro hyviä ja/tai huonoja kokemuksiasi johtamisesta vapaamuotoisella tavalla.

Kirjoituksen voi tehdä omasta johtamisestaan ja myös siitä, kuinka työpaikalla johdetaan tai siitä, millaista esimiestoiminta on kirjoittajan työpaikalla tai jollakin toisella työpaikalla, jota kirjoittaja on seurannut.

Tekstin voit kirjoittaa ilman, että kerrot nimeäsi tai mitä organisaatiota kertomus koskee. Voit myös kirjoittaa niin lyhyesti tai pitkästi kuin haluat.  Kaikki käytetyt tapausesimerkit julkaistaan nimettöminä ja niin, ettei kirjoitusten tekijää voi tunnistaa.

Lähetä kirjoituksesi 1. syyskuuta mennessä. Lisätietoja ja kirjoitusten lähetys: pauli.juuti @ gmail.com, puh. 041 4666 012 tai Pauli Juuti, Mustarinne 6, 02770 Espoo.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.