Julkiset kokoontumiset kielletty poikkeusolojen aikana - myös yhdistyksen kokous

20.03.2020
Suomeen julistetusta poikkeusoloista johtuen yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty. Tämä koskee myös yhdistyksen kokousta.

Sisäministeriö on ohjeistanut kiellon koskevan yhdistysten kokouksia torstaina 19. maaliskuuta.

Terveysuhkan kestosta ei voida sanoa mitään varmaa. On siis tarpeen miettiä, pitääkö kokouksia lykätä reilusti, vaikka sääntöjen mukaan kokous olisi pidettävä esimerkiksi huhtikuun loppuun mennessä. Perusteluna tässä olisi terveyttä uhkaava tilanne ja kaikille tasavertainen osallistumismahdollisuus. Hallituksena muistakaa tiedottaa jäseniä pohdinnoista ja päätöksistä.

Etäosallistuminen vaihtoehtona

Yhdistyslain pykälässä 17 sanotaan, että "säännöissä voidaan määrätä, että kokoukseen voidaan säännöissä mainituilla edellytyksillä osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta." Etäosallistuminen on siis mahdollista vain, jos yhdistyksen säännöissä niin lukee. Etäosallistumisella ei kuitenkaan voida korvata yhdistyksen fyysistä kokousta, vaan kyseessä on vaihtoehtoinen osallistumismuoto. Etäosallistumisen mahdollistaminen ei myöskään anna oikeutta rajoittaa jäsenten osallistumista fyysiseen kokoukseen. Lue etäosallistumisesta myös Patentti- ja rekisterihallituksen sivulta.

Etäkokouksen järjestäminen ei siis ole mikään pikaratkaisu. Vähintään se pitää olla kirjattuna sääntöihin. Helpottavaa olisi myös, jos äänestyskäytännöt ja ääntenlaskenta olisi mietittynä esim. äänestys- ja vaalijärjestyksessä. Säännöissä voidaan myös sanoa, että toimenpiteet ovat hallituksen tapauskohtaisesti ratkaistavia. Nyt poikkeustilanteessa vielä pohdittavaksi tulee se, miten fyysinen osallistuminen voidaan toteuttaa tai miten se mahdollisesti toteutuisi.

Etäosallistumisen osalta otettava huomion

Yhdistyslaissa sanotaan seuraavaa:

24§
Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua. Päätöstä 23 §:ssä mainitussa ja muussa siihen verrattavassa asiassa ei kokouksessa saa tehdä, ellei asiaa ole mainittu kokouskutsussa.

17§
Säännöissä voidaan määrätä, että jäsenet käyttävät säännöissä erikseen mainituissa asioissa päätösvaltaansa ilman kokousta erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Määräys ei voi kuitenkaan koskea 23 §:n 1 momentissa mainittua asiaa.

23§ 1.mom Kokouksessa päätettävät asiat

  1. yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta;
  2. kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta;
  3. 30 §:ssä tarkoitetusta äänestys- ja vaalijärjestyksestä;
  4. hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta; (16.7.2010/678)
  5. tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; sekä
  6. yhdistyksen purkamisesta.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.