Ajankohtaista

15.08.2017
Koulutuksessa opitun avulla kehität niin osaamistasi kuin jaksamistasikin.
11.08.2017
Paljon hyvää oppia ja kokemusten jakoa tarjolla, tule mukaan!
29.06.2017
TJS Opintokeskus on suljettu heinäkuun. Hyvää kesää kaikille!
12.06.2017
Kauppatieteistä väitellyt hallintotieteen maisteri Suvituulia Taponen kertoi TJS:n luennolla tutkimuksestaan, jossa hän tarkasteli, onko ulkoistaminen ratkaisu julkisen palvelujohtamisen haasteisiin.
22.05.2017
Vuoden Välkky -palkinnolla halutaan tuoda esiin ja palkita hyviä ammattiyhdistystoimintaa kehittäviä ideoita.
12.05.2017
Vuonna 2016 Akava ja STTK liittoineen ja yhdistyksineen järjestivät 1870 koulutusta, joissa kävi 71 000 osallistujaa. TJS Opintokeskus järjesti 114 koulutusta, joissa kävi 2 800 osallistujaa.
12.05.2017
Johtamisen asiantuntija Pauli Juuti kerää tapausesimerkkejä johtamista käsittelevään kirjaansa. Kerro hyviä ja/tai huonoja kokemuksiasi johtamisesta vapaamuotoisella tavalla.
11.04.2017
Olemme julkaisseet yhdistys-/järjestöaktiiveille suunnatut koulutukset vuodelle 2018 liittojen ja yhdistysten koulutussuunnittelua varten.
07.04.2017
Olemme julkaisseet henkilöstön edustajille suunnatut koulutukset vuodelle 2018 liittojen koulutussuunnittelua varten.
13.03.2017
TJS on saanut jatkorahoitusta toimihenkilöalojen järjestäytymisen historiaa koskevaan tutkimustyöhön.

Sivut

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.