Järjestöt työpaikkana

Kenelle

Koulutus on suunnattu järjestöissä hiljattain aloittaneille toimihenkilöille ja esimiehille tai järjestöille palveluja tuottaville asiantuntijoille.

Tavoite

Koulutuksen aikana opit ymmärtämään järjestöjen erityislaatuisuuden työpaikkoina: Miten sosiaalinen toimintaympäristö, lainsäädäntö sekä säännöt toimivat päätöksenteon, toiminnan ja ryhmädynamiikan ohjaajina. Ymmärrät, mitä järjestöissä sinulta esimiehenä, asiantuntijana tai ulkopuolisena palveluntuottajana odotetaan. Osallistujat voivat kysymyksillään vaikuttaa siihen, mitkä asioista käsitellään tarkemmin.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa opit vertaistuen ja luentojen avulla perusasioita järjestöjen roolista yhteiskunnassa, yhdistyslainsäädännöstä, järjestöjen toimintaympäristöstä, ryhmädynamiikasta ja johtamisesta.

Ohjelma

10.00 Orientoituminen: järjestötyön haasteiden määrittely
10.30 Yhdistyslainsäädäntö ja järjestöjen toimintaympäristön analysointi
12.00 Lounas
13.00 Järjestöt muutoksessa - ryhmädynamiikasta ja ryhmän odotuksista jäsenilleen
14.00 Ryhmän johtaminen muutoksessa - käytännön työkirjan kokoamista
15.00 Työpaikan pelisääntöjen laadinta
16.00 Työskentely päättyy

Ajankohta

05.09.2017 - 05.09.2017

Viimeinen ilmoittautumispäivä

08.08.2017

Koulutuspaikka

TJS Opintokeskus, Helsinki

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.