Ajankohtaista

Ajankohtaista

22.05.2017
Vuoden Välkky -palkinnolla halutaan tuoda esiin ja palkita hyviä ammattiyhdistystoimintaa kehittäviä ideoita.
12.05.2017
Vuonna 2016 Akava ja STTK liittoineen ja yhdistyksineen järjestivät 1870 koulutusta, joissa kävi 71 000 osallistujaa. TJS Opintokeskus järjesti 114 koulutusta, joissa kävi 2 800 osallistujaa.
12.05.2017
Johtamisen asiantuntija Pauli Juuti kerää tapausesimerkkejä johtamista käsittelevään kirjaansa. Kerro hyviä ja/tai huonoja kokemuksiasi johtamisesta vapaamuotoisella tavalla.
11.04.2017
Olemme julkaisseet yhdistys-/järjestöaktiiveille suunnatut koulutukset vuodelle 2018 liittojen ja yhdistysten koulutussuunnittelua varten.

Seuraa SoMe:ssa

Ajankohtaista

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.