Ajankohtaista

Ajankohtaista

22.05.2017
Vuoden Välkky -palkinnolla halutaan tuoda esiin ja palkita hyviä ammattiyhdistystoimintaa kehittäviä ideoita.
12.05.2017
Johtamisen asiantuntija Pauli Juuti kerää tapausesimerkkejä johtamista käsittelevään kirjaansa. Kerro hyviä ja/tai huonoja kokemuksiasi johtamisesta vapaamuotoisella tavalla.
12.05.2017
Vuonna 2016 Akava ja STTK liittoineen ja yhdistyksineen järjestivät 1870 koulutusta, joissa kävi 71 000 osallistujaa. TJS Opintokeskus järjesti 114 koulutusta, joissa kävi 2 800 osallistujaa.
11.04.2017
Olemme julkaisseet yhdistys-/järjestöaktiiveille suunnatut koulutukset vuodelle 2018 liittojen ja yhdistysten koulutussuunnittelua varten.

Seuraa SoMe:ssa

Ajankohtaista

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.